Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoeveel dienstencheques kunt u bestellen?

Hoeveel dienstencheques kunt u bestellen?

Uw persoonlijke situatie bepaalt hoeveel dienstencheques u per kalenderjaar kunt bestellen.

Dienstencheque-systeem volledig digitaal vanaf 2025

Vanaf 2025 zal het niet meer mogelijk zijn om papieren dienstencheques aan te kopen. Er zullen alleen nog elektronische dienstencheques aangeboden worden. In de loop van 2024 zullen de huidige gebruikers van papieren dienstencheques daarover uitgebreide informatie ontvangen.

Lees meer over de digitalisering van het dienstencheque-systeem vanaf 2025.

Individuele gebruiker: 500 dienstencheques

Als individuele gebruiker kunt u per kalenderjaar maximaal 500 dienstencheques per persoon bestellen. U betaalt 9 euro per cheque voor de eerste 400 dienstencheques. Vanaf de 401ste betaalt u 10 euro per cheque.

Gezin: 1.000 dienstencheques

Als gezin kunt u per kalenderjaar maximaal 1.000 dienstencheques bestellen. Een gezin bestaat uit alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres. U betaalt 9 euro per cheque voor de eerste 800 dienstencheques. Vanaf de 801ste betaalt u 10 euro per cheque.

Voorbeelden:

  • twee personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn: elk maximaal 500 dienstencheques.
  • twee ouders en een meerderjarig kind, die alle drie op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn: maximaal 1.000 dienstencheques.
  • vier meerderjarige personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn: maximaal 1.000 dienstencheques.

Pas bevallen zelfstandigen: 105 gratis dienstencheques

Als u zelfstandige bent, kunt u via uw socialeverzekeringsfonds 105 gratis dienstencheques krijgen als u opnieuw aan het werk gaat. Voor die cheques krijgt u geen fiscaal attest. In datzelfde jaar kunt u dan nog maar 395 dienstencheques bestellen.

Eenoudergezin: 2000 dienstencheques

Als eenoudergezin met 1 of meerdere kinderen ten laste, kunt u maximaal 2.000 dienstencheques per jaar bestellen tegen 9 euro. U vult daarvoor een verklaring op eer(PDF bestand opent in nieuw venster) in.

U stuurt de originele verklaring op naar Sodexo (adres onderaan op de verklaring op eer).
U stuurt een kopie van de verklaring, samen met het gevraagde attest (of attesten), via de post op naar:

Departement Werk en Sociale Economie
Dienst Dienstencheques
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

U mag ook een scan van het ingevulde document mailen naar dienstencheques@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

In geval van beperking of handicap: 2000 dienstencheques 

Bent u:

  • Iemand met een beperking
  • ouder van een minderjarig kind met een handicap?

Dan kunt u 2.000 dienstencheques per jaar bestellen tegen 9 euro. Dien uw aanvraag voor een verhoogd plafond in via het online platform van Sodexo(opent in nieuw venster). De controle op de voorwaarden gebeurt nadien automatisch. U hoeft geen attesten meer op te laden.

Samenvatting

Maximum aantal dienstenchequesAantal dienstencheques
tegen 0 euro
per cheque
Aantal dienstencheques
tegen 9 euro
per cheque
Aantal dienstencheques
tegen 10 euro
per cheque
Individuele gebruiker500-1 – 400401 - 500
Gezin1000-1 – 800801 - 1000
Eenoudergezin2000-1 – 2000-
Pas bevallen zelfstandigen5001- 105105 - 400401 - 500
Persoon met een beperking/tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden2000-1 – 2000-
Ouder van een kind met een beperking2000-1 – 2000-