Beschrijving

Deze laag geeft de breuken doorheen de top van het Lid van Ruisbroek, zoals gedefinieerd in het Geologisch 3D model van de Vlaamse ondergrond - versie 3.1. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving
  • Laatst gewijzigd op 25/03/2022