Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sociale Economie - PubliceerMutatieIndiceringWerknemer - Versie 02.00 Catalogus

Sociale Economie - PubliceerMutatieIndiceringWerknemer - Versie 02.00

  • Dataservice
  • Niet publiek

Beschrijving

Via de dienst PubliceerMutatiesIndiceringWerknemer versie 02.00 worden de klaarstaande gemuteerde of nieuwe indiceringsdossiers opgehaald en afgeleverd aan de voor publicatie ingeschreven afnemers.Een indiceringsdossier heeft betrekking op de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap bij zogenaamde maatwerkbedrijven en is in functie van de subsidiering van deze maatwerkbedrijven.De klemtoon van deze bedrijven ligt op het aanbieden van een aangepaste werkcontext waarin de mensen uit de beoogde groepen, zijnde personen met een arbeidshandicap, (tijdelijk) arbeid-op-hun-maat kunnen verrichten maar ook continu competentiegericht begeleid worden om hun individuele ontplooiingsmogelijkheden te optimaliseren.De indiceringsgegevens worden op regelmatige tijdstippen “gepusht”. Het tijdstip is afhankelijk van de instelling in het MAGDA publicatieframework en worden afgestemd met de afnemer(s).Als publicatie verkrijgt de afnemer de mutatiegegevens zoals die door de leverancier gemeld werden, oudste gemeld dossier eerst, dit in een xml-formaat.
  • Laatst gewijzigd op 16/05/2022