Beschrijving

Het zoneringsplan geeft tot op huisniveau weer wat de maatregelen zijn die burger en gemeente moeten treffen voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Hiervoor deelt het zoneringsplan het grondgebied van de gemeente op in het reeds gerioleerde gebied, het gebied waar nog een collectieve zuivering zal worden voorzien en het gebied waar geen collectieve, maar een individuele zuivering zal worden voorzien. De lozingsvoorwaarden huishoudelijk afvalwater zijn opgenomen in Vlarem titel II en zijn verschillend naargelang de zone waarin de lozing van huishoudelijk afvalwater kan ondergebracht worden. Deze laag geeft de afbakening van het centraal gebied – woonkernen binnen de zoneringsplannen. Centraal gebied betekent dat er al geruime tijd riolering aanwezig is en die is aangesloten op een waterzuivering.
Eigenaar
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ
Uitgever
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ
Status
Continu geactualiseerd
Gepubliceerd
12/05/2023
Toepassingsschaal
1 : 100000
Referentiesysteem
Belge 1972 / Belgian Lambert 72
Thema

Voorbeeldweergave

  • Laatst gewijzigd op 12/05/2023