De intercommunales of intergemeentelijke organisaties in Vlaanderen worden gecontroleerd door de Vlaamse overheid. De afdeling Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) is verantwoordelijk voor het toezicht.

Wilt u weten bij welke intercommunale uw gemeente is aangesloten voor afval of energie? Neem dan contact op met uw gemeente.

Regiovorming

De Vlaamse Regering zet in op regiovorming, een afbakening van vaste regio’s waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke samenwerking, zowel de bestaande als nieuwe, moeten plaatsvinden. Deze regiovorming moet van onderuit opgebouwd en gedragen worden door de lokale besturen.

Na adviezen van de lokale besturen heeft de Vlaamse Regering 15 referentieregio’s(opent in nieuw venster) vastgelegd. De Vlaamse overheid zal de eigen regionale afbakeningen afstemmen op deze regio’s.