De intercommunales of intergemeentelijke organisaties in Vlaanderen worden gecontroleerd door de Vlaamse overheid. De afdeling Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) is verantwoordelijk voor het toezicht.

Wilt u weten bij welke intercommunale uw gemeente is aangesloten voor afval of energie? Neem dan contact op met uw gemeente.