Via een zoekfunctie vindt u in de codex:

  • de decreten
  • besluiten van de Vlaamse Regering (BVR)
  • ministeriële besluiten
  • omzendbrieven
  • meerdere andere besluiten.

Vlaamse wetgeving vindt u ook in het Belgisch Staatsblad, net als de wetgeving van de federale overheid en andere gemeenschappen en gewesten. De Vlaamse Codex is een officieuze verzameling en vormt geen officiële bekendmaking in de zin van een wetboek. De publicatie in het Belgisch Staatsblad heeft wel een officieel karakter.

Vlaamse regelgeving in voorbereiding, zoals ontwerpen of voorstellen van decreet, kunt u raadplegen op de site van het Vlaams Parlement onder de hoofding 'parlementaire documenten' en in de regelgevingsagenda's van de Vlaamse overheid.

  • Laatst gewijzigd op 30 augustus 2019