Via een zoekfunctie in de Vlaamse Codex ((opent in nieuw venster)) vindt u in de codex:

  • de decreten
  • besluiten van de Vlaamse Regering (BVR)
  • ministeriële besluiten
  • omzendbrieven
  • meerdere andere besluiten.

Vlaamse wetgeving vindt u ook in het Belgisch Staatsblad, net als de wetgeving van de federale overheid en andere gemeenschappen en gewesten. De Vlaamse Codex is een officieuze verzameling en vormt geen officiële bekendmaking in de zin van een wetboek. De publicatie in het Belgisch Staatsblad heeft wel een officieel karakter.

Vlaamse regelgeving in voorbereiding, zoals ontwerpen of voorstellen van decreet, kunt u raadplegen op de site van het Vlaams Parlement onder de hoofding 'parlementaire documenten ((opent in nieuw venster))' en in de regelgevingsagenda's ((opent in nieuw venster)) van de Vlaamse overheid.