Gedaan met laden. U bevindt zich op: Fietsambitie 2040 Fietsbeleid

Fietsambitie 2040

In maart 2023 heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters op de Vlaamse Regering haar fietsambitie voorgesteld met 2040 als horizon.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zal samen met alle partners en stakeholders die ambitie vertalen naar concreet beleid.

Iedereen wint als we met z’n allen vaker fietsen. Bij elke korte tot middellange verplaatsing moet de fiets een spontane vervoerskeuze zijn.

Lydia Peeters

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Missie: de fietsreflex

In 2040 kiest de Vlaming spontaan voor de fiets voor een korte tot middellange verplaatsing, zowel in de stad als op het platteland. 30% van de verplaatsingen gebeurt met de fiets en er wordt vlot geschakeld tussen de fiets en andere duurzame vervoermodi.

Ambities voor 2040

De fietsambities schetsen een toekomstbeeld van hoe fietsen er in 2040 zou kunnen uitzien. Niet alle ambities zijn volledig of onmiddellijk en overal realiseerbaar, maar door ze als streefdoelen voorop te stellen, willen we het fietsbeleid inspireren, uitdagen en richting geven.

Fietsen in Vlaanderen is inclusief

In 2040 heeft iedereen toegang tot een (deel)fiets en kan iedereen veilig en comfortabel fietsen, ongeacht leeftijd, gender, sociale klasse, cultuur of gezondheid.

Veilige en comfortabele fietsroutes

In 2040 zijn woonkernen, scholen, hotspots en grote tewerkstellingspolen veilig en vlot bereikbaar met de fiets. Alle overheden werken samen aan veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, via innovatieve oplossingen. Fietsers en gemotoriseerd verkeer zullen elkaar niet meer kruisen bij groen licht. Fietspaden kunnen zowel voor recreatie als voor meer functionele verplaatsingen gebruikt worden, en lopen in elkaar over. Zo kan een fietser in het weekend bijvoorbeeld een route ontdekken die hij ook naar het werk kan nemen. Functionele fietsverplaatsingen kunnen zo ook bijdragen tot beleving én ontspanning.

© Johan Cusseneers
Hoppinpunten

In 2040 zijn Hoppinpunten ingeburgerd als kwalitatieve en goed uitgeruste fietsmagneten. Ze beschikken over kwalitatieve fietsenstallingen en comfortabele fietsinfrastructuur. Afhankelijk van het type Hoppinpunt kunnen naast fietsenstallingen, met ruimte voor buitenmaatse fietsen, ook deelfietssystemen, fietslockers, laadpunten voor elektrische fietsen, fietspompen, fietsherstelmogelijkheden en kluisjes worden voorzien. Hoppinpunten dragen daarnaast bij aan de fiets als een logische schakel tussen andere duurzame modi.

Fietskoeriers

In 2040 leveren fietskoeriers pakketjes in een stedelijke omgeving. Dankzij stedelijke distributiecentra wordt de last mile van pakketlevering duurzaam afgelegd. Dat vermindert de druk op de baan door minder bestelwagens en draagt zo bij aan de modal shift.

Aan de hand van een maatregelenpakket zet de nieuwe fietsambitie koers richting een 2040 waarin fietsen nog meer dan vandaag veilig, comfortabel, efficiënt en voordelig is.