Gedaan met laden. U bevindt zich op: Europees transportbeleid Mobiliteit en Openbare Werken

Europees transportbeleid

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken volgt het EU-transportbeleid van nabij op. Het Europese beleidsniveau heeft namelijk een steeds grotere impact op de Vlaamse mobiliteitskeuzes en de bijhorende regelgeving. U vindt hier een overzicht van wat dat concreet inhoudt en welke actuele EU-dossiers momenteel prioritair zijn. 

Huidig EU-transportbeleid

De omvorming van de Europese transportsector tot een weerbare, duurzame en digitale bedrijfstak is een politieke prioriteit van de Europese Commissie onder Ursula von der Leyen. De Commissie heeft die driedubbele transformatie naar voren geschoven in het kader van de Green Deal(opent in nieuw venster) en heeft in december 2020 de Europese Strategie Duurzame en Slimme Mobiliteit(opent in nieuw venster) als concrete doorvertaling gepubliceerd.

Die leidraad beoogt maar liefst 82 initiatieven die concrete uitvoering moeten geven aan deze prioriteit. Binnen transport staan deze legislatuur dan ook een groot aantal beleidsmatige en wetgevende initiatieven op stapel. De eerste reeks acties werd medio 2021 gelanceerd in het ‘Fit for 55’-pakket (in het Engels)(opent in nieuw venster). In dat kader werd ondertussen een visienota(opent in nieuw venster) goedgekeurd door de Vlaamse Regering die de krijtlijnen bepaalt voor het Vlaamse standpunt in de verschillende besprekingen van de afzonderlijke dossiers.

Belangrijke dossiers

Welke thema’s worden momenteel besproken of voorbereid op EU-niveau? Wat zijn de laatste ontwikkelingen en mogelijk belangrijke Vlaamse of Belgische aandachtspunten?

Europees transportbeleid in Vlaanderen

Transport en dus ook de implementatie van Europees beleid en regelgeving zijn binnen België een gedeelde bevoegdheid. De impact van de Europese besluitvorming op Vlaamse mobiliteit is zeer groot, zowel beleidsmatig als wetgevend. In die zin is het essentieel om mee richting te geven aan en te beslissen over bepalingen rond implementatie, maar ook over voorwaarden en doelstellingen voor Europese financieringsprogramma’s.

EU-financiering

Om de doelstellingen die op Europees niveau worden bepaald te kunnen behalen en implementeren, stelt de Europese Unie financiële middelen ter beschikking om binnen de lidstaten versneld projecten te realiseren. Zo kan Vlaanderen bijkomend investeren in innovatieve, duurzame en digitale oplossingen. Op het gebied van infrastructuur wordt gewerkt aan de vervollediging en verbetering van een uniform, efficiënt, groen en toekomstgericht netwerk.

De verschillende financieringsprogramma’s worden binnen de Vlaamse overheid op de voet gevolgd om zoveel mogelijk middelen naar Vlaamse projectpartners te krijgen. Een overzicht hiervan is beschikbaar in de VLEVA-subsidiewijzer(opent in nieuw venster).

Voor Vlaanderen is het Departement Mobiliteit en Openbare Werken daarom coördinator voor het transportluik voor het Connecting Europe Facility programma, maar ook andere financieringsmogelijkheden worden zo goed mogelijk opgevolgd.