Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hervorming wegcode goedgekeurd: nieuw verkeersreglement treedt in werking vanaf 1 september 2026 Mobiliteit en Openbare Werken

Hervorming wegcode goedgekeurd: nieuw verkeersreglement treedt in werking vanaf 1 september 2026

Nieuwsbericht
21 juni 2024

De hervorming van de wegcode is ingezet: 50 jaar na de inwerkingtreding van de oude wegcode, zal er een nieuw verkeersreglement van kracht worden, met een federaal en regionaal luik. Dit nieuwe verkeersreglement zal in werking treden vanaf 1 september 2026.

Het nieuwe federale verkeersreglement is op 3 juni officieel goedgekeurd en wordt over enkele weken gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daarmee zijn de eerste stappen naar een grondige hervorming van de wegcode gezet. De regionale verkeersreglementen van elk gewest zullen de federale verkeersregels aanvullen met de geregionaliseerde bepalingen.

Het ontwerp van het Vlaamse verkeersreglement zal in juli worden goedgekeurd en enkele weken later verschijnen in het Belgisch Staatsblad. De Vlaamse overheid heeft ernaar gestreefd om dat reglement maximaal te laten aansluiten bij de federale tekst, zodat de weggebruiker die de reglementering dagelijks moet toepassen een duidelijk en samenhangend geheel krijgt.

In werking in 2026

Vanaf 1 september 2026 treden het federale verkeersreglement en de regionale verkeersreglementen in werking. Vanaf die datum vervangen die nieuwe teksten het Koninklijk Besluit (KB) van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg. Dit KB trad in werking op 1 mei 1976 en kende tot op vandaag meer dan 100 wijzigingen.

Tussen de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de inwerkingtreding is er een periode van ongeveer twee jaar. Die tijd is nodig om de vele aanpassingen te doen die voortvloeien uit de herziening van het Koninklijk Besluit van 1975, met name op het gebied van regelgeving, informatica en opleiding.

Waarom hervormen?

De federale overheid en de drie gewesten hebben de afgelopen drie jaar hard gewerkt aan deze hervorming. Het doel was ook duidelijk: een verkeersreglement ontwikkelen dat duidelijker en meer up-to-date is én de bevoegdheidsverstrengeling aanpakken die de afgelopen jaren zeer belemmerend werkte.

De federale overheid en drie gewesten zullen ook de komende jaren blijven samenwerken om de verkeersreglementering up-to-date te houden, onder meer met aangepaste oversteekmarkeringen voor fietsers en een eenduidig symbool voor geregeld openbaar vervoer.

Meer informatie

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid zal op haar website de komende maanden meer informatie over het nieuwe verkeersreglement uitwerken, met informatie over de wijzigingen in verkeersregels en - tekens. Die informatie zal zowel voor weggebruikers als wegbeheerders relevant zijn. Voor wegbeheerders zal de webpagina later ook het (te wijzigen) reglement van de wegbeheerder verder verduidelijken.