Gedaan met laden. U bevindt zich op: Luchthaven Antwerpen heropent na renovatie startbaan Mobiliteit en Openbare Werken

Luchthaven Antwerpen heropent na renovatie startbaan

Op de Luchthaven Antwerpen zijn belangrijke infrastructuurwerken afgerond. De startbaan werd gerenoveerd. “Dit is een belangrijke stap voor de luchthaven”, zegt Bruno De Saegher, voorzitter van de LOM Vlaanderen. “Deze werken waren noodzakelijk om de veiligheid van het vliegverkeer ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen.” De luchthaven was gesloten van 19 september 2022 tot 25 oktober 2022. Op 26 oktober kon het vliegverkeer opnieuw plaatsvinden.

© Sven Daneels

Tussen 19 september 2022 en 25 oktober 2022 werd de verharding van de startbaan gerenoveerd. De schade die de afgelopen decennia ontstond omwille van slijtage en lokale verzakkingen werd hersteld. Daarnaast werd het hoogteverschil bij de overgang tussen de startbaan en de baanstrook (de zone rondom de startbaan) weggewerkt. Zo worden de risico’s op schade indien een toestel de baan zou verlaten maximaal beperkt. De startbaan had al ruim 40 jaar geen structureel onderhoud meer gehad, de renovatie was dan ook nodig teneinde de luchthaven op een veilige manier te kunnen blijven uitbaten. De LOM Vlaanderen investeerde 9,5 miljoen euro voor deze werken.

Renovatie van bestaande infrastructuur

De startbaan meet 1510m op 45m. Om deze te renoveren was bijna 27.000 ton asfalt en 4.500 meter riolering noodzakelijk. Door de werken wordt de levensduur van de startbaan met 20 jaar verlengd. De werken betroffen louter de renovatie van de bestaande infrastructuur. De startbaan werd niet verlengd of verbreed, de draagkracht (PCN-waarde) bleef ongewijzigd en ook de categorie van de startbaan bleef dezelfde. Door de werken wordt de instandhouding van de bestaande infrastructuur gegarandeerd, er is geen functionele wijziging: de trafiek die mogelijk is op de luchthaven blijft identiek en de voorwaarden uit de milieuvergunning (d.d. 2008) blijven onverkort van toepassing.

Verloop van de werken

Organisatorisch was de renovatie van de startbaan geen evidentie. De luchthaven moest tijdens de werken gesloten worden en het was belangrijk om deze sluitingsperiode zo kort mogelijk te houden. Dit was mogelijk dankzij de goede afstemming tussen de opdrachtgever (LOM Vlaanderen), de aannemer (TM Willemen - Aertssen) en de uitbater (LEM Antwerpen nv).

Op 19 september begon de aannemer met het frezen van de asfaltverharding. Vervolgens gingen 25 kranen aan de slag om de bestaande riolering open te breken. De startbaan werd voorzien van minstens 1 tot plaatselijk 3 nieuwe onderlagen asfalt. Daarin werd de secundaire verlichting van de baanbekabeling ingeslepen. Op 11 oktober kon vervolgens de asfalttoplaag in één keer en zonder naden worden geplaatst. Daarna werden de lichtbakens geplaatst en werden 415 zuinige lampen in de startbaan ingebouwd. Tot slot werd via een testvlucht de vernieuwde startbaan ingevlogen, en werden de markeringen op de verharding aangebracht.

Veel aandacht voor duurzaamheid

De Luchthaven Antwerpen hecht veel belang aan duurzaamheid. Naast de renovatie van de start- en landingsbaan werd ook een nieuwe riolering en afwatering voorzien. Daardoor is het mogelijk om het hemelwater dat op de startbaan valt, te bufferen op het luchthaventerrein en (vertraagd) af te voeren richting het Boekenbergpark. Het hemelwater zal dus niet langer geloosd worden in de openbare riolering. Daarvoor werden de nodige afspraken gemaakt met Aquafin. De aanleg van het bufferbekken gebeurt in de komende maanden, maar heeft geen operationele impact op de luchthavenactiviteiten.

Tot slot werd ook de elektriciteitsbekabeling vervangen, zodat de start- en landingsbaan voortaan gebruik kan maken van duurzame LED-verlichting.

Over de Luchthaven Antwerpen

  • De Luchthaven Antwerpen vervult een cruciale rol binnen het luchthavennetwerk in Vlaanderen. De luchthaven functioneert als passagiersluchthaven en zet hierbij in op zakelijk en toeristisch passagiersverkeer. Tevens is ze de thuisbasis voor de opleiding van piloten en luchtvaarttechnici, en faciliteert ze niet-commerciële vluchten.
  • Sinds 2014 werken de Vlaamse overheid en de privé samen voor de ontwikkeling van de luchthavens. De overheid is via een publieke nv (de luchthavenontwikkelingsmaatschappij of LOM) verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur van de luchthavens. Het privébedrijf EGIS staat als luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM) in voor de commerciële uitbating.
  • De LOM Vlaanderen vervult haar taak als beheerder van de basisinfrastructuur, en plant ook in de komende jaren nog werkzaamheden op de Luchthaven Antwerpen. Momenteel is de vernieuwing van de apron (vliegtuigparking) in voorbereiding. Dit project wordt allicht aanbesteed in de loop van 2023.
  • De LEM Antwerpen exploiteert de Luchthaven Antwerpen. In de eerste acht maanden van 2022 telde de luchthaven 191.025 passagiers. De luchthaven zit daarmee quasi op hetzelfde niveau als vóór de COVID-periode (-3,7% t.o.v. 2019).