Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe de cijfers in Monitoring Mobiliteit (MoMo) gebruiken? Monitoring Mobiliteit (MoMo)

Hoe de cijfers in Monitoring Mobiliteit (MoMo) gebruiken?

Alle cijfers in MoMo zijn voorzien van een duidelijke definitie, berekeningswijze en bronvermelding. U kunt die informatie vinden boven de grafieken of via de informatieknop. MoMo brengt gegevens samen van bronnen binnen en buiten het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en is dus strikt genomen zelf geen bron. Wie cijfers opneemt in een beleidsnota, voorbereidende studie of thesis, moet altijd verwijzen naar de originele bron, bijvoorbeeld:

In 2021 telt het Vlaams personenwagenpark 38.832 volledig elektrische voertuigen1.
1VMM, Vlaamse Milieumaatschappij, geraadpleegd via MoMo op 3 maart 2023.

De cijfers die u kunt terugvinden in de grafieken en tabellen van MoMo zijn vrij te gebruiken.