Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse overheid herstelt taxiwetgeving: aanvragen taxivergunning en bestuurderspas opnieuw mogelijk Nieuwsberichten van Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaamse overheid herstelt taxiwetgeving: aanvragen taxivergunning en bestuurderspas opnieuw mogelijk

Nieuwsbericht
30 juni 2023

Taxibedrijven en taxibestuurders kunnen opnieuw vergunningen en bestuurderspassen aanvragen bij lokale besturen. De Vlaamse overheid heeft het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet hersteld dat vernietigd werd door de Raad van State.

Nieuw besluit

Het nieuwe uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet is op donderdag 29 juni gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is dus in werking getreden.

  • Taxibedrijven en (kandidaat-)taxibestuurders kunnen opnieuw vergunningen en bestuurderspassen aanvragen bij lokale besturen.
  • De exploitatievoorwaarden van het besluit IBPV zijn opnieuw hersteld. Dat betekent dat er opnieuw vereisten gelden voor het voertuig (milieu, inrichting, taximeter …) en voor de dienstverlening (taalvereisten, verlenen van vervoerbewijs …).
  • De perimeter rond de standplaatsen én rond de luchthaven Brussels Airport is hersteld.
  • Het nieuwe besluit treedt met retroactieve kracht in werking vanaf 1 januari 2020, de inwerkingtreding van het oorspronkelijke besluit. Dat betekent dat alle vergunningen en bestuurderspassen die uitgereikt werden op basis van dat vernietigd besluit opnieuw geregulariseerd worden.

Taxibestuurders en -exploitanten die al een bestuurderspas en vergunningen hadden, konden hun job steeds blijven uitoefenen conform het decreet individueel bezoldigd personenvervoer. Hun vergunningen en bestuurderspassen bleven geldig.

Vernietiging omwille van procedurele redenen

Op 30 maart 2023 werd het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet vernietigd door de Raad van State na een verzoekschrift tot nietigverklaring vanuit de taxisector zelf. Het besluit werd vernietigd om zuiver procedurele redenen. Die nietigverklaring had onder andere tot gevolg dat zowel de exploitatievoorwaarden van het besluit als de procedures voor het verkrijgen van vergunningen en bestuurderspassen niet langer geldig waren. De Vlaamse overheid heeft nadien alles in het werk gesteld om in het belang van de sector zo snel mogelijk een aangepast besluit in werking te laten treden.

Meer informatie

Meer informatie over taxi, de bestuurderspassen en vergunningen vindt u op www.vlaanderen.be/taxi.

Hebt u vragen? Stuur dan een mail naar taxi@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).