Aanvraag taxivergunningen en bestuurderspassen tijdelijk niet mogelijk

ACTUA (12 april 2023) - Op 30 maart 2023 werd het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet(opent in nieuw venster) vernietigd door de Raad van State na een verzoekschrift tot nietigverklaring vanuit de taxisector zelf. Het besluit werd vernietigd om zuiver procedurele redenen. Er liggen dus geen inhoudelijke redenen aan de grondslag.

Concreet betekent dit dat de exploitatievoorwaarden van het besluit, maar ook de procedures voor het verkrijgen van vergunningen en bestuurderspassen, momenteel niet langer van kracht zijn. Tot een nieuw besluit van kracht is, vraagt de Vlaamse overheid aan elke stad en gemeente om geen nieuwe bestuurderspassen of vergunningen af te leveren aan taxibestuurders of -exploitanten. Daar zijn door het arrest op dit moment juridische risico’s aan verbonden.

Hieronder vindt u de meest actuele informatie en stand van zaken rond deze procedure. Zodra er meer duidelijkheid is, zal de Vlaamse overheid deze webpagina actualiseren en gericht communiceren naar de pers, lokale besturen, politiediensten en de taxisector.

Vragen? Stuur dan een mail naar taxi@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).