Straattaxi en standplaatstaxi

Vanaf 1 januari 2020 is er een onderscheid tussen een straattaxi en een standplaatstaxi.

Een straattaxi is een taxi die u bestelt via een op de markt beschikbare, door u gekozen app, waarbij voor het vertrek ook een prijsafspraak is gemaakt. De exploitant bepaalt zelf zijn tarieven, waar u mee instemt op het moment dat u via de app uw akkoord geeft. Ook de betaling doet u via een mobiele app.

Een standplaatstaxi vindt u op taxistandplaatsen bij drukbezochte plaatsen zoals een treinstation of een luchthaven. Standplaatstaxi’s zijn herkenbaar aan het taxilicht en werken, in tegenstelling tot de straattaxi, nog steeds met een taximeter. De tarieven van de standplaatstaxi’s kunnen bepaald worden door de gemeente.

Veiligere en groenere taxi’s

Vanaf 1 januari 2020 gelden er minder administratieve regels voor taxi-uitbaters, maar de normen op het vlak van veiligheid en milieuvriendelijkheid zijn wel strenger geworden.

De voertuigen moeten net, veilig en gekeurd zijn. De bestuurders moeten alle nodige attesten en een bewijs van goed gedrag en zeden bezitten. Iedere bestuurder moet ook Nederlands kunnen spreken met de klanten.

De voertuigen van de taxi-uitbaters moeten in 2020, 2025 en 2030 voldoen aan steeds groenere normen. Zo rijden er steeds meer milieuvriendelijke taxi’s rond.

Hervorming taxivergunning

Kandidaat-uitbaters kunnen bij de gemeente een vanaf 1 januari 2020 hervormde vergunning aanvragen voor één of meerdere exploitatievormen (straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer, openbaar-vervoertaxi). De Vlaamse overheid wil met de hervorming van de taxivergunning de markt meer laten spelen, in de hoop dat er meer aanbod komt en dat de prijzen gaan dalen.

Databank Chiron

Chiron is de centrale rittendatabank voor individueel bezoldigd personenvervoer van de Vlaamse overheid. De startersgids beschrijft de aanmeldingsprocedure voor de overdracht van de ritgegevens met Chiron. Daarnaast vindt u ook de connectieprocedure en het technisch formaat waaraan de ritgegevens moeten voldoen.

Chiron is ondertussen operationeel.

Vragen? Stuur dan een bericht naar chiron@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

Vlot registeren in Chiron