Straattaxi en standplaatstaxi

Sinds 1 januari 2020 is er een onderscheid tussen een straattaxi en een standplaatstaxi.

Een straattaxi is een taxi die u bestelt via een op de markt beschikbare, door u gekozen app, waarbij voor het vertrek ook een prijsafspraak is gemaakt. De exploitant bepaalt zelf zijn tarieven, waar u mee instemt op het moment dat u via de app uw akkoord geeft. Ook de betaling doet u via een mobiele app.

Een standplaatstaxi vindt u op taxistandplaatsen bij drukbezochte plaatsen zoals een treinstation of een luchthaven. Standplaatstaxi’s zijn herkenbaar aan het taxilicht en werken, in tegenstelling tot de straattaxi, nog steeds met een taximeter. De tarieven van de standplaatstaxi’s kunnen bepaald worden door de gemeente.

Veiligere en groenere taxi’s

Sinds 1 januari 2020 gelden er minder administratieve regels voor taxi-uitbaters, maar de normen op het vlak van veiligheid en milieuvriendelijkheid zijn wel strenger geworden.

De voertuigen moeten netjes, veilig en gekeurd zijn. De bestuurders moeten alle nodige attesten en een bewijs van goed gedrag en zeden bezitten. Iedere bestuurder moet ook Nederlands kunnen spreken met de klanten.

De voertuigen van de taxi-uitbaters moeten in 2020, 2025 en 2030 voldoen aan steeds groenere normen. Zo rijden er steeds meer milieuvriendelijke taxi’s rond.

Hervorming taxivergunning

Sinds 1 januari 2020 kunnen kandidaat-uitbaters bij de gemeente een hervormde vergunning aanvragen voor één of meerdere exploitatievormen (straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer, openbaar-vervoertaxi). De Vlaamse overheid wil met die hervorming de markt meer laten spelen, in de hoop dat er meer aanbod komt en dat de prijzen gaan dalen.

Databank Chiron

De ritgegevens KBO-nummer, bestuurderspas, afgeronde GPS-coördinaten van vertrek- en eindpunt en de prijs die de klant betaalt, moeten live doorgestuurd worden naar Chiron, Indien er een prijsafspraak is, moet er ook een reservatiebericht worden verstuurd. Deze verplichting geldt voor alle ritten die worden uitgevoerd door exploitanten met een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer.

Chiron is de centrale rittendatabank voor individueel bezoldigd personenvervoer van de Vlaamse overheid. De startersgids beschrijft de aanmeldingsprocedure voor de overdracht van de ritgegevens met Chiron. Daarnaast vindt u ook de procedure om de verbinding te maken met de databank en het technisch formaat waaraan de ritgegevens moeten voldoen.

U doet het best een beroep op een programmeur of softwareleverancier om de verbinding met Chiron op te zetten. Ervaart u technische problemen? Stuur dan een mail naar chiron@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

Vlot registeren in Chiron

Inhoud is aan het laden