In 2023 betaalt u 23,43 euro voor zo’n pas. U vraagt uw pas aan bij de gemeente van uw woonplaats. Als u niet in het Vlaamse Gewest woont, kunt u uw aanvraag doen in een gemeente naar keuze.

Bestuurderspas aanvragen: stappenplan

 • Stap 1

  Vul het aanvraagformulier in

  Vraag uw bestuurderspas aan via Centaurus2020(opent in nieuw venster) of maak een afspraak bij de bevoegde dienst van de gemeente van uw woonplaats.

  Voeg de volgende documenten bij uw aanvraag:

  • kopie van uw identiteitskaart of verblijfstitel
   • Ben je geen Belg? Voeg dan ook een document toe waarmee u aantoont dat u in België mag werken. Vaak is dat je identiteitsbewijs.
   • Je moet minstens 21 jaar oud zijn.
  • kopie van uw rijbewijs met medische keuring
   • Vervoert u mensen in een rolstoel? Dan moet u een verklaring indienen waarmee u aantoont dat u een opleiding hebt gevolgd voor rolstoelvervoer.
  • bewijs van taalkennis Nederlands B1 (ook als Nederlandstalige!), richtgraden 2.1+2.2, mondeling en schriftelijk
  • uittreksel uit het strafregister(PDF bestand opent in nieuw venster) (model 596.1-28).
 • Stap 2

  Haal uw bestuurderspas op

  U krijgt een e-mail over uw aanvraag: 20 dagen nadat uw aanvraag volledig werd verklaard. Als uw aanvraag werd goedgekeurd, kunt u uw bestuurderspas ophalen bij uw gemeentebestuur. U krijgt uw bestuurderspas alleen mee als u aan de diensten van uw gemeente:

  • de originele documenten laat zien waarvan u bij uw aanvraag kopieën doorstuurde
  • de bestuurderspas betaalt.

  Uw bestuurderspas vervalt automatisch als u die niet ophaalt binnen de 3 maanden na de goedkeuring van uw aanvraag.

Bestuurderspas: 5 jaar geldig

Uw bestuurderspas blijft 5 jaar geldig:

 • Elk jaar moet u een nieuw uittreksel uit het strafregister doorsturen (binnenkort opladen in Centaurus2020).
 • Een adreswijziging of een gerechtelijk vonnis moet u direct melden.
 • Als u verhuist naar een andere gemeente hoeft u geen nieuwe bestuurderspas aan te vragen, maar moet u wel uw nieuwe adres meedelen aan de gemeente die uw pas heeft uitgereikt.
Aanpassingen taalvereisten voor taxibestuurders goedgekeurd

7 juni 2022

De Vlaamse Regering heeft 2 wijzigingen goedgekeurd in de taalvereisten voor taxibestuurders:

 • De overgangsperiode voor het behalen van het taalniveau voor de huidige taxichauffeurs (die niet voldoen aan de taalvereiste) wordt met 2 jaar verlengd, tot en met 30 juni 2024.
 • Het gevraagde taalniveau wordt aangepast van B1 (richtgraad 2.4) naar B1 (richtgraad 2.2).

Taal voor taxichauffeurs: bekijk de folder