Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rijgeschiktheidsattest voor bezoldigd vervoer met rijbewijs A, B, C, D (groep 2)

Rijgeschiktheidsattest voor bezoldigd vervoer met rijbewijs A, B, C, D (groep 2)

Wie beroepsmatig personen vervoert, of met een vrachtwagen, autocar of autobus rijdt, moet minimaal om de 5 jaar een medisch onderzoek ondergaan voor het ‘rijgeschiktheidsattest van groep 2’.

Voor wie?

 1. Alle bestuurders van auto’s en motorfietsen (rijbewijs in categorie A1, A2, A, B of B+E) die bezoldigd personenvervoer voorzien:
  • taxidiensten
  • ambulancediensten
  • betaald vervoer van leerlingen
  • verhuur van auto’s met chauffeur
  • praktijklessen door instructeurs van erkende rijscholen.
 2. Alle bestuurders van vrachtwagens, autobussen, autocars en grote motorhomes (rijbewijs in categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E).

Wie met een bedrijfswagen rijdt (rijbewijs categorie B) en collega’s vervoert, heeft het attest niet nodig.

Geldigheidsduur

Een rijgeschiktheidsattest van groep 2 is maximaal 5 jaar geldig. Uw arts kan een kortere geldigheidsduur vermelden op het attest.

Ondervindt u in de tussentijd lichamelijke, geestelijke of visuele problemen waardoor u uw voertuig niet meer veilig kunt besturen? Dan moet u voor een nieuw medisch onderzoek naar een erkende medische dienst.

Medisch onderzoek

Met een medisch onderzoek wordt vastgesteld of u voldoende fit bent om uw voertuig veilig te besturen.

Het medisch onderzoek bestaat uit:

 1. Onderzoek bij een oogarts naar keuze. Na het oogonderzoek krijgt u een verslag van uw oogarts (modelattest oogarts - pdf(PDF bestand opent in nieuw venster)).
 1. Onderzoek bij een erkende medische dienst
  Ter voorbereiding vult u een vragenlijst in (modeldocument eigen verklaring - pdf(opent in nieuw venster)). Na het medisch onderzoek krijgt u een rijgeschiktheidsattest van groep 2 (modelattest-pdf(PDF bestand opent in nieuw venster)) van uw arts met vermelding van:
  • uiterste geldigheidsdatum van het rijgeschiktheidsattest
  • eventuele voorwaarden of beperkingen voor uw rijbewijs.

De arts kan u ook doorverwijzen naar het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA(opent in nieuw venster)) voor verder onderzoek.

Voor het medisch onderzoek kunt u terecht bij:

In specifieke situaties is het onderzoek ook mogelijk bij:

 • VDAB, le Forem of Actiris
 • centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
 • politie en Defensie voor politieagenten en militairen.

Na het medisch onderzoek

Er zijn 3 mogelijkheden:

 • U bent rijgeschikt verklaard. Ga met uw rijgeschiktheidsattest van groep 2 naar uw gemeente voor uw nieuwe rijbewijs.
 • U bent rijgeschikt verklaard met voorwaarden of beperkingen. Met uw rijgeschiktheidsattest van groep 2 krijgt u bij de gemeente een rijbewijs met beperkende codes(PDF bestand opent in nieuw venster). Dat wordt soms ook ‘medisch rijbewijs’ genoemd.
 • U bent tijdelijk of definitief niet rijgeschikt verklaard. U moet uw rijbewijs indienen bij de gemeente. U krijgt het pas terug als u een nieuw rijgeschiktheidsattest voorlegt waarop staat dat u rijgeschikt bent. Eventueel blijft u nog rijgeschikt voor een rijbewijs van groep 1.

Breng in elk geval uw verzekeringsmaatschappij zo snel mogelijk op de hoogte.

Bedrag

Uw werkgever betaalt het medisch onderzoek door zijn arbeidsgeneeskundige dienst, op voorwaarde dat u het rijgeschiktheidsattest nodig hebt voor uw werk.

Hoeveel kost het onderzoek?(opent in nieuw venster)