Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaanderen verwelkomt Europese ministers op fietsconferentie in Hasselt Nieuwsberichten van Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaanderen verwelkomt Europese ministers op fietsconferentie in Hasselt

Nieuwsbericht
31 januari 2024

Op 30 januari 2024 vond in Hasselt de Europese fietsconferentie plaats. Op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters zijn ministers en vertegenwoordigers van maar liefst 14 Europese lidstaten afgezakt naar de Corda Campus om de verdere uitwerking van de Europese Fietsverklaring te bespreken. Die Verklaring moet richting geven aan het toekomstige fietsbeleid in Europa. Vlaanderen is een koploper op het vlak van fietsbeleid en zet tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap het fietsthema ook op de Europese agenda.

Fiets op de Europese agenda

Vlaanderen is, na Nederland en samen met Denemarken, de tweede fietsregio in Europa. Dat is te danken aan onze sterk uitgebouwde fietsinfrastructuur en het stijgende fietsgebruik. Met het Belgisch EU-voorzitterschap grijpt Vlaanderen de kans om fietsthema’s ook op de Europese agenda te plaatsen. Centraal tijdens de ministeriële conferentie stond de Europese Fietsverklaring (‘European Declaration on Cycling’), die op 4 oktober 2023 werd gepubliceerd door de Europese Commissie.

Met 8 doelstellingen en 36 aanbevelingen vormt de Verklaring een leidraad voor toekomstige beleidsbeslissingen die het fietsgebruik in Europa moeten verhogen. Momenteel onderhandelen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese lidstaten in de Raad van de EU over de Europese Fietsverklaring. Bij een akkoord zullen de drie instellingen de Verklaring onder het Belgische voorzitterschap ondertekenen.

De conferentie bracht politieke leiders, beleidsmakers en deskundigen samen om van gedachten te wisselen en verdere acties te bespreken. De conferentie hechtte in het bijzonder belang aan enkele acties uit de Fietsverklaring.

De onderstaande prioriteiten moeten verder geconcretiseerd worden in de volgende Europese legislatuur.

  1. Meer aandacht voor veiligere fietsomgevingen
  2. Een betere wisselwerking tussen beleidsniveaus
  3. Een betere data-uitwisseling
  4. Het concurrentievermogen van de EU in stand houden.
Inhoud is aan het laden