Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wijzigingen in de wegcode sinds 1 februari 2024 Nieuwsberichten van Mobiliteit en Openbare Werken

Wijzigingen in de wegcode sinds 1 februari 2024

Nieuwsbericht
31 januari 2024

Het Koninklijk Besluit van 2 oktober 2023 wijzigt de wegcode op een aantal vlakken. Een volledig overzicht van alle wijzigingen en een artikelsgewijze toelichting is terug te vinden in het Belgisch Staatsblad. Een beknopt overzicht van enkele belangrijke wijzigingen vindt u hieronder.

Nieuw onderbord: laden en lossen van goederen

Bij de verkeersborden die het parkeren toelaten of regelen, voert het wijzigingsbesluit het volgend nieuw onderbord ‘laden en lossen van goederen’ in.

Het duidt aan dat de plaats in kwestie is voorbehouden voor het laden en lossen van goederen.

In de praktijk maken wegbeheerders vaak gebruik van verkeersborden E1 om een laad- en loszone aan te duiden, ook op parkeerstroken. Verkeersborden E1 gelden enkel op de rijbaan en op de berm. De parkeerstrook is geen van beide. Bijgevolg is verkeersbord E1 niet van toepassing op de parkeerstrook.

Het nieuwe onderbord laat wegbeheerders toe om ook op de parkeerstrook plaats voor te behouden voor het laden en lossen van goederen.

Het Verslag aan de Koning bij het wijzigingsbesluit verduidelijkt dat “de toelating strikt beperkt is tot de tijd die nodig is voor het laden en lossen van goederen”. Het is dus niet de bedoeling dat de parkeerplaats wordt ingenomen om voor of na het laden en lossen nog langere tijd te parkeren.

Enkele praktische tips voor de wegbeheerders:

Technische voorschriften van rijwielen en gemotoriseerde voortbewegingstoestellen

Het besluit wijzigt ook een aantal technische voorschriften van de rijwielen en de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (GVBT).

Door een eerdere wijziging van de wegcode was het al mogelijk om rijwielen bijkomend te voorzien van gele of oranje laterale signalisatiemiddelen. Het huidig besluit voorziet de mogelijkheid dat ze ook wit van kleur mogen zijn. Dat komt tegemoet aan de praktijk waarbij fietsers witte staafjes over de spaken van hun wiel schuiven om beter zichtbaar te zijn in het verkeer.

Voor de GVBT impliceert de wijziging van de wegcode dat:

  • langs elke kant van de voetsteunen een gele of oranje reflecterende strook moet worden aangebracht, in plaats van een witte. Zijdelingse reflectoren zijn in de regel namelijk geel of oranje.
  • bestuurders bijkomende witte, oranje of gele laterale signalisatiemiddelen mogen gebruiken, net zoals dat het geval is voor de bestuurders van rijwielen.
  • de toestellen uitgerust moeten zijn met een voldoende doelmatige reminrichting, zonder daarbij te verwijzen naar het aantal remmen.

Prioritaire voertuigen moeten speciaal geluidstoestel gebruiken – Uitstel van inwerkingtreding!

De inwerkingtreding van de eerder voorgestelde wijziging met betrekking tot het gebruik van het speciaal geluidstoestel door prioritaire voertuigen met een dringende opdracht wordt uitgesteld.

De huidige maatregel blijft met andere woorden van kracht. Een prioritair voertuig dat een dringende opdracht uitvoert én daarbij de bepalingen van de wegcode niet naleeft, moet altijd gebruikmaken van de blauwe knipperlichten en mag daarbij ook het speciaal geluidstoestel gebruiken.

Meer informatie over deze bepaling en de reden van uitstel van inwerkingtreding vindt u in het Koninklijk Besluit van 24 januari 2024.(opent in nieuw venster)