Gedaan met laden. U bevindt zich op: IRGN - Toepassing voor de opmaak van aanvullende reglementen

IRGN - Toepassing voor de opmaak van aanvullende reglementen

Ontdek hoe u een aanvullend reglement op het wegverkeer moet opmaken. De toepassing Interactieve Reglementen Gelinkt Notuleren (IRGN)(opent in nieuw venster) ​​​​is een online tool die u als lokaal bestuur daarbij ondersteunt.

Interactieve Reglementen Gelinkt Notuleren (IRGN)

IRGN omvat:

 • een frontoffice-applicatie voor lokale besturen op basis van de Gelinkt Notuleren-toepassing van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). Hiermee kunt u een nieuw aanvullend of tijdelijk reglement aanmaken.
 • een beheerdersmodule (centraal en open register van verkeerstekens en -maatregelen) die het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer onderhouden. Die beheerdersmodule zal op termijn gebruikt worden als bron voor andere mobiliteitstoepassingen, bijvoorbeeld als bordenbibliotheek voor de toepassing Verkeersborden.Vlaanderen(opent in nieuw venster).

Voordelen

 • De redactionele ondersteuning, zoals die bestond bij IRG, blijft. Als gebruiker kunt u verkeersmaatregelen ‘plukken’ en invoegen vanuit het register.
 • IRGN biedt meer vrijheid dan IRG bij het opstellen van het wegreglement.
 • U kunt de praktijk van het gelinkt notuleren eenvoudig hergebruiken in andere toepassingen. Het goedgekeurde aanvullend reglement kan automatisch en correct gemeld worden in het Loket voor Lokale Besturen(opent in nieuw venster).
 • Het centraal en open register van verkeerstekens vormt de basis om op termijn een koppeling tussen IRGN en Verkeersborden.Vlaanderen op te zetten.

Gebruik van IRGN in een notendop

Om IRGN te kunnen gebruiken, moeten de gebruikers over de nodige rechten beschikken.

Een gemeente kan IRGN gebruiken en werken met ofwel de ‘Gelinkt Notuleren’-applicatie, ofwel een eigen notuleringspakket om het AR te publiceren.

Het stappenplan hieronder toont de opmaak van een AR binnen IRGN in het kort.

 • Stap 1

  Nieuw agendapunt

  De opmaak van een AR binnen IRGN start met het aanmaken van een nieuw agendapunt.

 • Stap 2

  Het overwegend gedeelte

  De gemeente vult eerst het overwegend gedeelte van het AR in. Een uitgebreide uitleg over de opmaak van het overwegend gedeelte in een AR vindt u terug op Aanvullende reglementen opmaken - Overwegend gedeelte.

 • Stap 3

  Het beslissend gedeelte

  In deze stap vult u als gebruiker het beslissend gedeelte aan (zie Aanvullende reglement opmaken) door verkeersmaatregelen toe te voegen op basis van het te plaatsen verkeersteken. IRGN biedt – op basis van het register van verkeerstekens – een grote hoeveelheid van maatregelen aan waarvoor een AR moet opgemaakt worden. Het is aan de gebruiker om de gewenste verkeersmaatregel te kiezen.

  Maatregel invoeren met IRGN
 • Stap 4

  Agenderen

  Het agenderen van het AR gebeurt door dit AR te bewaren. Het AR bewaren genereert automatisch een agendapunt in het overzicht binnen de applicatie. De actie ‘Exporteren als HTML van het bestand’ (onder “Bestand acties”) maakt het mogelijk om dit AR verder te bewerken binnen het eigen notuleringspakket.

 • Stap 5

  Publiceren

  In een nieuwe zitting kunt u het aangemaakte agendapunt toevoegen.

  Na het beheren van de juiste gegevens kan de gemeente via de knop “Ondertekenen en publiceren” het AR in de besluitenlijst ondertekenen en vervolgens publiceren.

  Het publiceren van een zitting gaat gepaard met het melden van de agendapunten in deze zitting.

Een beknopte handleiding (opent in nieuw venster)helpt de gebruiker om IRGN te leren kennen en voorziet ook handige tips. Zo is er onder meer een lijst met onderborden om de keuze van de gewenste maatregel te ondersteunen, zijn er demo’s ter beschikking, etc.

IRG niet meer van toepassing

Sinds 31 januari 2023 heeft IRGN de Interactieve ReglementenGenerator (IRG) vervangen.

De (ontwerpen van) aanvullende reglementen zoals eerder opgemaakt binnen IRG gaan niet verloren. Die besluiten blijven raadpleegbaar in het IRG-archief binnen de nieuwe toepassing. De besluiten zijn overgenomen tot 3 november 2022.