Gedaan met laden. U bevindt zich op: VLAG deel 1 - Verkeerssignalisatie beheren en delen

VLAG deel 1 - Verkeerssignalisatie beheren en delen

Het subsidieprogramma ‘Gemeente zonder gemeentehuis’ ondersteunt zes lokale besturen in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) om een innovatieve en participatieve oplossing te ontwikkelen voor het beheren en delen van assets op het openbare domein. Dat initiatief, genaamd VLAG (Volgen van Linkende Asset Gegevens), is opgedeeld in twee delen.

 • Deel 1 focust op het beheren en delen van verkeerssignalisatie, specifiek verkeersborden en wegmarkeringen.
 • In deel 2 wordt een bredere set van straatmeubilair in scope genomen en wordt het mogelijk gemaakt voor burgers om meldingen op die assets te doen.

Efficiënt en gebruiksvriendelijk beheer van verkeerssignalisatie

Elke wegbeheerder zal verkeerssignalisatie kunnen ontwerpen, goedkeuren en beheren. De huidige verkeersbordentool wordt volledig vernieuwd en geïntegreerd met het IRGN (Interactieve Reglementen Gelinkt Notuleren). Dat is de tool waarin aanvullende reglementen worden opgemaakt.

De nieuwe tool maakt het mogelijk om het volledige proces van de verkeerssignalisatie van ontwerp tot uiteindelijke verwijdering op te volgen.

Daarnaast zal de nieuwe tool basisfunctionaliteiten bieden voor elke stap in dit proces. Dat betekent dat wegbeheerders in staat zullen zijn om verkeerssignalisatie te ontwerpen, goed te keuren en te beheren binnen één geïntegreerde omgeving. Bovendien zal de mogelijkheid tot integratie met bedrijfseigen of aangeleverde, meer specifieke applicaties voor verdere functionaliteit zorgen, waardoor het systeem flexibel en aanpasbaar blijft aan de behoeften van de wegbeheerders.

Die benadering sluit goed aan bij de visie van de verkregen subsidie, waarbij innovatie en openheid centraal staan

 • Stap 1

  Ontwerp

  In de nieuwe tool kunt u het ontwerp voor nieuwe verkeerssignalisatie opmaken. Ook meerdere voorstellen voor eenzelfde beleidsdoel zullen in de tool naast elkaar gelegd kunnen worden. Er zal een duidelijk onderscheid zijn tussen de verkeerssignalisatie in ontwerp en degene die operationeel aanwezig is op terrein.

  Als wegbeheerder krijgt u een centraal beheerde bibliotheek van verkeersborden en wegmarkeringen ter beschikking. Die verkeersborden en wegmarkeringen zullen aan de hand van mobiliteitsmaatregelen handig gebundeld worden per beleidsdoel.

 • Stap 2

  Goedkeuring

  De bestaande toepassing voor het opmaken van aanvullende reglementen (IRGN) zal geïntegreerd worden met de nieuwe tool. Als wegbeheerder zal u na het opmaken van het ontwerp semi-automatisch een aanzet zien van het aanvullende reglement op basis van wat u in uw ontwerp getekend hebt. In IRGN zal u die kunnen afwerken.

 • Stap 3

  Plaatsing / onderhoud

  U zal de informatie over de verkeerssignalisatie, die u bij het plaatsen en onderhouden van verkeerssignalisatie gekregen hebt, in de nieuwe tool kunnen onderbrengen.

  Specifieke informatie gelinkt aan werkopdrachten voor de uitvoering op het terrein, zal niet in de nieuwe tool worden ondergebracht.

 • Stap 4

  Verwijdering

  Voor het verwijderen van verkeerssignalisatie moet u het volledige proces van ontwerp, goedkeuring en plaatsing doorlopen, met als doel de verwijdering ervan. Dat zal doorheen het hele proces duidelijk aangegeven zijn.

Open en gedeeld voor het creëren van bedrijfseigen oplossingen

Open Source

Alle ontwikkelde code zal ter beschikking gesteld worden als open source. De basisfunctionaliteit kan op die manier uitgebreid worden door softwareleveranciers.

Open data

Alle data over verkeerssignalisatie zal beschreven zijn volgens de OSLO/OTL-standaarden(opent in nieuw venster). Dat is een semantische standaard waarmee de betekenis van gegevens wordt vastgelegd.

Voor het technische luik van de data-uitwisseling zal gebruikgemaakt worden van de standaard die grote hoeveelheden aan real-timedata eenvoudig en efficiënt kan ontsluiten en herbruikbaar maken. Die Linked Data Event Stream (LDES) wordt door de Vlaamse Smart Data Space naar voren geschoven als technische standaard.

VLAG deel 1 voorziet enerzijds in een LDES voor het register van verkeersborden, wegmarkeringen en mobiliteitsmaatregelen en anderzijds in een LDES voor de verkeerssignalisatie.

Die open architectuur geeft wegbeheerders de mogelijkheid om specifieke stappen uit het proces van de verkeerssignalisatie onder te brengen in of uit te breiden met bedrijfseigen oplossingen of commerciële producten. Door de data die werden aangepast in bedrijfseigen of commerciële oplossingen te publiceren op een eigen LDES, worden ze opnieuw gedeeld en kunnen ze worden opgepikt door de centrale toepassing.

De bestaande open datastandaarden TN-ITS en WFS/WMS voor verkeerssignalisatie zullen in deze nieuwe omgeving nog altijd worden aangeboden. TN-ITS (Transport Network Intelligent Transport Services) is een Europese datastandaard die informatie biedt over snelheid en verkeersborden. Het doel is om de efficiëntie en veiligheid van transportsystemen te verbeteren door naadloze gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen verschillende belanghebbenden, zoals wegbeheerders, navigatieserviceproviders en voertuigfabrikanten. WMS staat voor ‘Web Map Service’ en WFS staat voor ‘Web Feature Service.’ Beide zijn standaarden voor het delen van geografische informatie over het web.

Timing

De technische teams van ABB en AWV werken in 2024 aan de verdere analyse en eerste ontwikkelingen van een vernieuwde geïntegreerde toepassing.

In de tweede helft van 2024 en in 2025 zal een onderzoek starten naar de impact van wegmarkeringen op de OSLO/OTL-standaarden (juridisch en verkeerstechnisch), het toevoegen van wegmarkeringen aan de signalisatiebibliotheek en hoe ze kunnen worden opgenomen in de toepassing. Midden 2025 worden verdere functionaliteiten zoals rapportering ontwikkeld.

Er is momenteel nog geen releasedatum gekend voor de vernieuwde toepassing. Zodra die bekend is, wordt die aangevuld op deze webpagina.