Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderzoek - Ruimte voor logistiek Onderzoek

Onderzoek - Ruimte voor logistiek

Met de onderzoekspublicatie ‘Ruimte voor logistiek’ wil de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP)(opent in nieuw venster) de ruimtelijke uitdagingen met betrekking tot duurzame logistiek onder de aandacht brengen. Het document vertrekt vanuit de problemen rond duurzame logistiek en zuinig ruimtegebruik en formuleert enkele aanbevelingen. 

Over de publicatie

Naast enkele algemene beschouwingen focust de publicatie op 3 speerpunten:

  1. stedelijke logistiek
  2. bedrijventerreinmanagement en locatiebeleid
  3. internationale logistieke knopen en corridors.

De digitale publicatie kwam tot stand met steun van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De tekst is het resultaat van een aantal verkennende gesprekken tussen diverse experten en stakeholders op het snijvlak van mobiliteit, economie en ruimte.

Een eerste reeks gesprekken vond plaats in een VRP Lab eind 2019. Een tweede reeks van 3 rondetafelgesprekken vond plaats eind 2021 - begin 2022.