Bekijk de publicatie

Over de publicatie

Naast enkele algemene beschouwingen focust de publicatie op 3 speerpunten:

  1. stedelijke logistiek
  2. bedrijventerreinmanagement en locatiebeleid
  3. internationale logistieke knopen en corridors.

De digitale publicatie kwam tot stand met steun van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De tekst is het resultaat van een aantal verkennende gesprekken tussen diverse experten en stakeholders op het snijvlak van mobiliteit, economie en ruimte.

Een eerste reeks gesprekken vond plaats in een VRP Lab eind 2019. Een tweede reeks van 3 rondetafelgesprekken vond plaats eind 2021 - begin 2022.