Gedaan met laden. U bevindt zich op: OVAM wordt partner van Databank Ondergrond Vlaanderen Mobiliteit en Openbare Werken

OVAM wordt partner van Databank Ondergrond Vlaanderen

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) zijn voortaan partners in het beheren en publiceren van gegevens over de ondergrond. Ze hebben daartoe een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend, samen met de bevoegde ministers van Omgeving Zuhal Demir en van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.  DOV bestond al uit drie partners:  het Departement Omgeving, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Vlaamse Milieumaatschappij. De afgelopen twee jaar is DOV een platform gebleken voor het ontsluiten van informatie rond PFAS.

De Databank Ondergrond Vlaanderen wordt grondig aangepast om de nieuwe informatie over bodemverontreiniging en grondverzet van de OVAM toe te voegen. DOV capteert immers een grote hoeveelheid data die de OVAM beheert en biedt ze op een gestructureerde manier aan.

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving: “Met deze overeenkomst is de kiem gelegd voor een verregaande samenwerking. De verkennende overlegmomenten hebben uitgewezen dat de interesse hiervoor groot is en dat zowel DOV als de OVAM deze samenwerking als een win-win situatie zien. De samenwerking zal ongetwijfeld inspirerend werken voor alle betrokken partijen.”

Lydia Peeters, Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Ik ben verheugd dat nu ook de OVAM mee instapt in de Databank Ondergrond Vlaanderen. Data rond bodemverontreiniging en grondverzet kunnen heel waardevol zijn bij het realiseren van infrastructuurprojecten. Met deze versterkte samenwerking zijn we extra gewapend om onze projecten vlot en zonder verrassingen te laten verlopen.”

Platform voor PFAS-data

DOV werd in 1996 opgericht door 3 partners: het Departement Omgeving, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (afdeling Geotechniek) en de Vlaamse Milieumaatschappij. De ambitie was van meet af aan: zoveel mogelijk ondergrondgegevens in Vlaanderen samenbrengen in één databank en beschikbaar maken voor een zo breed mogelijk publiek. Data en informatie over geologie, geotechniek en grondwater werden beschikbaar via het internet.

Sindsdien evolueerde DOV verder en volgden de uitbreidingen en vernieuwingen elkaar op. De afgelopen twee jaar is DOV een platform gebleken voor het ontsluiten van informatie rond PFAS. Het was de Databank Ondergrond Vlaanderen die in 2021 de PFAS-verkenner lanceerde, een kaart met specifieke PFAS-data rond grondwater, oppervlaktewater, biota (fauna en flora), waterbodem en lozingen.

Naast de hoeveelheid data, die stelselmatig groeide, kwamen er ook nieuwe toepassingsmogelijkheden bij, zoals invoermodules die het mogelijk maken externe data toe te voegen, bijvoorbeeld van erkende boorbedrijven.