Gedaan met laden. U bevindt zich op: 110 nieuwe laadinstallaties: 101 laadpalen en 9 walstroominstallaties geven een extra boost aan het emissievrij transport Persberichten

110 nieuwe laadinstallaties: 101 laadpalen en 9 walstroominstallaties geven een extra boost aan het emissievrij transport

05 juli 2021 - Meer dan 1,75 miljoen euro Europese steun voor laadpunten en walstroominstallaties in Vlaanderen en Brussel
 

In de loop van 2022 worden in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 66 standaard laadpunten, 2 snelladers en 33 ultrasnelladers voor elektrische voertuigen en 9 walstroominstallaties voor binnenvaartschepen uitgerold. Uit de derde BENEFIC-projectoproep voor oplaadpunten en walstroominstallaties werden immers 11 projecten geselecteerd en goedgekeurd door Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie en Elke van den Brandt, Brussels minister van mobiliteit en verkeersveiligheid.
Via Europese middelen gaat hier meer dan 1,75 miljoen euro subsidies naar toe. De indieners hebben t.e.m. september 2022 tijd om de infrastructuur te realiseren.

Met Europese steun

Begin 2021 werd een derde en laatste projectoproep georganiseerd voor laadinfrastructuur voor zero-emissie vervoer en binnenvaart. Die oproep kadert binnen het Europese BENEFIC-project (Brussels Netherlands Flanders Implementation of Clean Power for Transport) dat deel uitmaakt van het Europese CEF-programma (Connecting Europe Facility). In totaal werden er 51 projecten ingediend voor de derde oproep. Daarvan keurde de stuurgroep er 11 goed voor een maximaal subsidiebedrag van 1.771.859 euro. Deze projecten worden gefinancierd met middelen van de Europese Unie via het CEF-programma. Het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken coördineert het project.
Uit de eerste twee projectoproepen werden al 33 projecten goedgekeurd waarvan er al heel wat gerealiseerd zijn. Met de derde oproep werden in totaal 44 van 100 ingediende projecten geselecteerd voor een subsidiebedrag van 7.325.569 euro. De 3de oproep kadert binnen de uitrol van normale, snel- en ultrasnelladers voor elektrische voertuigen en walstroominstallaties, die langs het TEN-T kernnetwerk in Vlaanderen en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in de onmiddellijke buurt liggen. Deze 11 geselecteerde projecten moeten worden uitgevoerd tegen september 2022.

Overzicht van de 11 projecten

Bedrijf

Wat

Aantal locaties

Gabriels

2 snelladers

2 locaties

Interparking

6 laders in Vlaanderen

60 laders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

8 locaties

Gabriëls

5 ultrasnelladers

5 locaties

Taxi Hendriks

1 ultrasnellader

1 locatie

K2 Property

1 ultrasnellader

1 locatie

Boostcharge

3 ultrasnelladers

3 locaties

Q8

8 ultrasnelladers in Vlaanderen

1 ultrasnellader in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

9 locaties

Q8

4 ultrasnelladers

4 locaties (carpool/P&R)

Fabricom

5 walstroominstallaties

Antwerpen

Fastned

10 ultrasnelladers

10 locaties (carpool/P&R)

North Sea Port Flanders

4 walstroominstallaties

Gent

Vlaams Minister Peeters: “Deze derde BENEFIC-oproep met Europese middelen past perfect binnen de modal shift naar duurzaam vervoer, die ik ook via mijn visienota ‘Clean Power for Transport’ stimuleer. Het vergroenen van ons wagenpark is een belangrijke uitdaging, ook in Vlaanderen. Vervoer heeft een impact op het milieu en zorgt voor 20 à 25% van de energieconsumptie en CO2-uitstoot wereldwijd. Ik ben ervan overtuigd dat de uitbouw van laadinfrastructuur een cruciale dominosteen is in het vergroenen van het wagenpark. In Vlaanderen liggen de ambities voor elektrisch rijden hoog. Daarom wil ik dat er tegen 2025 35.000 laadpunten publiek toegankelijk zijn, perfect in lijn met de Europese doelstelling, nl. 1 publieke laadpunt per 10 elektrische wagens. Door het voorzien van laadinfrastructuur stimuleren we koolstofarme voertuigen en zero-emissievoertuigen bij particulieren en bedrijven.”

Het Brussels Gewest sluit zich volledig aan bij deze decarbonisatie van de mobiliteit om de door de Europese Unie vastgestelde klimaatdoelstellingen te behalen. Op die manier zullen, zoals Alain Maron, minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie er ons aan herinnert, tegen 2035 22.000 laadpunten beschikbaar zijn op het grondgebied van het gewest, overeenkomstig de Gewestelijke Strategie voor de uitrol van laadpalen voor elektrische voertuigen, die in juli 2020 door de Brusselse regering werd goedgekeurd.

BENEFIC: samenwerken aan de toekomst

Het doel van BENEFIC is de uitrol van infrastructuur voor milieuvriendelijke voer- en vaartuigen te versnellen. BENEFIC is een samenwerking tussen het Vlaams Gewest, Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Nederland. In deze laatste call werden geen projecten in Nederland geselecteerd. “Deze projectsubsidie is uniek door zijn laagdrempelige aanpak waarbij met Europese middelen projectoproepen voor publieke en private partijen worden georganiseerd. Met deze samenwerking willen de partners een voorbeeld zijn voor andere Europese landen en regio’s in de ondersteuning van innovatie en het koolstofvrij maken van transport. Tegelijk geven de partners uitvoering aan de Europese richtlijn ‘Clean Power for Transport’ en aan de Belgische en Nederlandse ambities daarrond”, aldus minister Lydia Peeters.
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vertegenwoordigt Vlaanderen in BENEFIC. Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit doen dat voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat representeert Nederland.
Minister Lydia Peeters: “Ik ben ook tevreden dat er ook 9 extra walstroominstallaties voor de binnenvaart in Gent en Antwerpen komen. Deze zorgen voor een lager energieverbruik van de binnenschepen, minder emissies en minder lawaai. Kortom, een belangrijke stap in het verduurzamen van onze logistieke stromen naar en van de zeehavens.”
Brussel kiest voluit voor schone lucht, met de stapsgewijze lage emissiezone en de massale inzet op alternatieven. Elektrificatie van het wagenpark is daarvoor een belangrijke hefboom. Twee jaar geleden stond Brussel nog niet ver met de laadpaleninfrastructuur, maar sindsdien maken we een forse inhaalbeweging. Zowel vanuit de overheid als in samenwerking met privé partners. Dit project past in die filosofie”, vertelt Elke van den Brandt, Brussels minister van mobiliteit en verkeersveiligheid.

Alain Maron, minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie: “Vervoer is een belangrijke hefboom om de luchtkwaliteit te verbeteren en onze klimaatdoelstellingen te bereiken. Met de installatie van 120 extra laadpunten in Brussel draagt het BENEFIC-project volledig bij tot de doelstelling van de regering om geleidelijk over te schakelen op voertuigen met lage uitstoot. In Brussel is het verkeer inderdaad verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de broeikasgasemissies en veroorzaakt het de vroegtijdige dood van meer dan 900 personen per jaar. De uitwerking van alle alternatieven voor een emissiearme mobiliteit vormt dus in mijn ogen een noodzakelijke maatregel voor de volksgezondheid opdat alle Brusselaars een gezonde lucht kunnen inademen. Wij hebben allen recht op een leven in volle gezondheid.”

Meer info