Gedaan met laden. U bevindt zich op: 15 november 2023 - Retrofit: voertuig met verbrandingsmotor ombouwen naar voertuig met elektrische motor binnenkort mogelijk in Vlaanderen Persberichten

15 november 2023 - Retrofit: voertuig met verbrandingsmotor ombouwen naar voertuig met elektrische motor binnenkort mogelijk in Vlaanderen

Vanaf eind 2023 zal het in Vlaanderen mogelijk zijn om een voertuig met een verbrandingsmotor, zoals een auto, vrachtwagen, motorfiets, om te bouwen tot een voertuig met een elektrische motor of waterstof-brandstofcelmotor. Vandaag keurde de Vlaamse Regering de gewestelijke voorschriften op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters definitief goed, nadat de federale overheid het wettelijk kader in juni introduceerde. Erkende fabrikanten van voertuigen kunnen een aanvraag indienen via de online tool FASTLANE van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Peeters: “Het verbeteren van de luchtkwaliteit is een belangrijke ambitie van deze Vlaamse Regering. Daarom zetten we volop in op duurzame mobiliteit en het vergroenen van ons wagenpark. Door retrofit mogelijk te maken bieden we de industrie een alternatieve piste om aan de slag te gaan met groeiende vraag naar elektrische voertuigen.”

Vlaanderen legt gewestelijke voorschriften vast

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk bestond er in België nog geen wettelijk kader voorretrofit naar een elektrisch voertuig. Op 1 juni 2023 trad de het Koninklijk Besluit (K.B.) in werking dat de technische bepalingen rond de ombouw van een voertuig vastlegt. Daarmee introduceerde de federale overheid het wettelijk kader dat zo’n retrofit ook in België mogelijk maakt. De technische en administratieve voorschriften waaraan voertuigen en onderdelen moeten voldoen, worden namelijk vastgelegd door de FOD Mobiliteit en Vervoer op basis van Europese regelgeving.

Vlaanderen legt op zijn beurt de gewestelijke voorschriften vast met betrekking tot de goedkeuring en de technische eisen voor massa’s. Bij de ombouw naar een voertuig met een elektrische motor mag de maximale massa van het basisvoertuig namelijk niet overschreden worden. “Retrofit is een interessante maar ingrijpende verbouwing, waarbij de veiligheid van de inzittenden, de andere weggebruikers en de hulpdiensten altijd gegarandeerd moet blijven. Het overschrijden van de maximale massa kan de stabiliteit, de besturing en de remcapaciteit van het voertuig in het gedrang brengen. Daarom staan we erop dat alle veiligheidsvoorschriften gerespecteerd worden”, aldus minister Peeters.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken gaat vervolgens na of een retrofit voertuigvolledig aan die technische en administratieve eisen beantwoordt. De homologatie zelf is met andere woorden in handen van de gewesten.

Aanvraag mogelijk eind 2023

Vandaag keurde de Vlaamse Regering deze voorschriften definitief goed. Vanaf de publicatie in het Belgisch staatsblad treedt deze regelgeving in werking en is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. De publicatie wordt eind dit jaar verwacht. Erkende fabrikanten kunnenrechtstreeks een aanvraag indienen via FASTLANE, het online systeem voor de goedkeuring van voertuigen, voertuigtypes en onderdelen.