Gedaan met laden. U bevindt zich op: 27 november 2023 - Proefproject moet zorgen voor meer sneeuw- en ijsvrije fietssnelwegen Persberichten

27 november 2023 - Proefproject moet zorgen voor meer sneeuw- en ijsvrije fietssnelwegen

Persbericht - Heusden-Zolder 27 november 2023 - Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) houdt deze winter 20 kilometer van de fietssnelwegen F72 en F5 tussen Heusden-Zolder en Genk sneeuw- en ijsvrij. Het tracé wordt vandaag al gestrooid, maar dat vraagt heel wat coördinatie en afstemming tussen verschillende partijen. Met dit proefproject onderzoekt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de voor- en de nadelen van het beheer door één partij. 

Tracé van 20 kilometer als proefproject

“Fietssnelwegen zorgen dat fietsers zich vlot over een langere afstand kunnen verplaatsen, wat aanspoort om vaker de auto in te ruilen voor de fiets,” vertelt minister Lydia Peeters. “Om te vermijden dat fietsers afhaken tijdens de wintermaanden is een goed georganiseerde winterdienst van groot belang.”

Vlaanderen telt ongeveer 1.600 kilometer fietssnelwegen. Men herkent ze aan de borden met blauwe driehoek en witte letter F - en aan de logo’s op het fietspad. Verschillende instanties staan vandaag in voor hun onderhoud. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) behandelt de fietssnelwegen langs gewestwegen, de Vlaamse Waterweg nv strooit de jaagpaden en steden en gemeenten onderhouden de rest van de fietssnelwegen op hun grondgebied.

Met dit proefproject op de F72 en F5 onderzoekt de minister of het voordelig kan zijn om het strooien van een fietssnelweg over te laten aan één partij. “AWV houdt deze winter een proefstrook van 20 kilometer van de fietssnelweg tussen Heusden-Zolder en Genk sneeuw- en ijsvrij. Dit tracé is interessant, omdat verschillende partijen vandaag deze fietssnelweg strooien: drie lokale besturen en twee Vlaamse entiteiten. We evalueren op het einde van dit winterseizoen de voor- en nadelen van het onderhoud door één partij,” vult de minister aan.

Evaluatie door fietsers

Het proefproject wordt aangekondigd via borden aan de start en het einde van de route. Ook de betrokken gemeenten lichten bewoners in, zodat fietsers feedback kunnen geven via www.wegenenverkeer.be/proefproject-fietssnelwegen(opent in nieuw venster). De geraamde kostprijs van dit proefproject is 95.000 euro en wordt gedragen door AWV.

Na het project wordt een evaluatie gemaakt van de totale kosten, de extra inzet van machines en mensen, de impact op de waterkwaliteit langs het tracé door het strooizout, de efficiëntie van het beheer door één partij, de communicatie naar de lokale besturen en de tevredenheid van de fietsers. Aan de hand van de resultaten wordt bekeken of in de toekomst meer fietssnelwegen in aanmerking kunnen komen voor het strooien door één partij.

Het project is een initiatief van minister Peeters samen met AWV, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de Vlaamse Waterweg nv, de Limburgse steden Hasselt en Genk en de gemeente Diepenbeek.