Gedaan met laden. U bevindt zich op: 28 juni 2024 - Patrick D’haese is de nieuwe Vlaamse fietsmanager Persberichten

28 juni 2024 - Patrick D’haese is de nieuwe Vlaamse fietsmanager

Persbericht - 28 juni 2024 - Patrick D’haese is de nieuwe Vlaamse fietsmanager. Hij start op 23 september 2024 bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW - Vlaamse overheid) en zal het ambitieuze Vlaamse fietsbeleid coördineren. Als fietsmanager wordt hij het uithangbord van het fietsbeleid in Vlaanderen. D’haese is 54 jaar en werkt al heel zijn carrière rond fiets.

Patrick D’haese: “Het fietsgebruik in Vlaanderen stijgt al jaren en lag nog nooit zo hoog. Als Vlaamse fietsmanager wil ik daar een extra duw aan geven. Constructief samenwerken met alle partners is daarin het sleutelwoord.”

Patrick D’haese volgt Jan Pelckmans op die met pensioen gaat. Pelckmans was de eerste Vlaamse fietsmanager en oefende die job uit sinds het najaar van 2007. D’haese zal een cruciale rol spelen in het realiseren van het Vlaamse fietsbeleid. Binnen dat ambitieuze beleid is het de bedoeling om de komende jaren verder in te zetten op een modal shift richting fiets en het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers. Als fietsmanager wordt het D’haeses taak om via een breed netwerk bruggen te bouwen tussen de organisaties die inzetten op het verhogen van de fietsveiligheid, via o.a. de aanleg van kwalitatieve fietsinfrastructuur, en die het gebruik van de fiets promoten. De focus van veel initiatieven van het Vlaamse fietsbeleid ligt vaak op Vlaamse niveau, maar een geslaagd fietsbeleid komt er alleen door sterke initiatieven op elk bestuursniveau en bij meerdere partners, ook in de privé. Op die manier zal D’haese meewerken aan Hoppin, de Vlaamse visie op mobiliteit waarmee Vlaanderen inzet op de modal shift.

Fiets is rode draad in carrière

D’haese is 54 jaar, woont in Gent en heeft een licentiaat Rechten en een Europese Master in Leisure and Tourism Studies. Fietsbeleid is de rode draad in zijn professionele leven. Hij was tussen 1998 en 2009 12 jaar algemeen directeur en woordvoerder van Fietsersbond vzw. Daar bouwde hij al aan een uitgebreid netwerk van beleidsmedewerkers en stakeholders. Daarna werkte hij elf jaar als raadgever fiets- en mobiliteitsbeleid op het kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Daar zette hij vele infrastructuurprojecten mee op gang en stond hij mee aan de wieg van Fietsberaad Vlaanderen, het Vlaamse kenniscentrum voor fietsbeleid. Sinds 2020 is D’haese projectmanager bij het mobiliteitsadviesbureau Traject nv. Daar werkte hij hoofdzakelijk fietsprojecten uit voor steden en gemeenten, en was hij ook programmamanager van De Grote Versnelling in opdracht van het Departement MOW.

Inzetten op samenwerking en communicatie

De noden en verwachtingen rond het Vlaamse fietsbeleid zijn groot, maar dat schrikt D’haese niet af. “Het momentum is er. Er werd nog nooit zoveel gefietst. Er werd nog nooit zoveel geïnvesteerd in fietsinfrastructuur: door de Vlaamse overheid, door de provincies én door de steden en gemeenten. De fiets stond nog nooit zo hoog op de agenda. We mogen trots zijn op ons fietsbeleid. We moeten niet veel meer onderdoen voor het fietsbeleid in Nederland en Denemarken. Maar we moeten de lat hoger leggen als we onze ambities willen realiseren. Samenwerking, communicatie, kennisuitwisseling zijn essentieel. Zo kunnen we sneller projecten realiseren én een echte fietscultuur realiseren.”

“We moeten meer communiceren over onze realisaties en het verhoogde fietsgebruik dat daar het gevolg van is. Zo kunnen we potentiële fietsers over de streep trekken én inspireren we tegelijk organisaties die nog meer op de fiets kunnen inzetten. Als Vlaams fietsmanager wil ik de samenwerking tussen de verschillende partners versterken en verhogen, op alle niveaus. Als we elkaars beleid kunnen versterken, creëren we win-win situaties. 1+1 is veel meer dan 2!”

D’haese benadrukt verder dat je fietsbeleid niet alleen voert vanuit de overheid: “We moeten ook de samenwerking met bedrijven, de socioculturele sector en gebruikersverenigingen als de Fietsersbond versterken. De inhoudelijke expertise en de passie die in Vlaanderen aanwezig is, wordt ons in het buitenland benijd. Die moeten we inzetten om het Vlaamse fietsbeleid nog hoger te tillen. De fundamenten liggen er. Fietsberaad Vlaanderen zorgt voor veel kennisverspreiding. De nieuwe Leerstoel Fiets aan de UGent zal voor extra wetenschappelijke onderbouwing zorgen. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde is een autoriteit op het vlak van educatie en sensibilisatie. Ik kijk er naar uit om met alle stakeholders het fietsbeleid verder te verdiepen.”

Meer informatie

Meer informatie over het Vlaamse fietsbeleid vind je op: Fietsbeleid.