Gedaan met laden. U bevindt zich op: 29 november 2023 - ADR-examens verlopen vanaf 1 januari 2024 digitaal bij 16 examencentra van GOCA Vlaanderen Persberichten

29 november 2023 - ADR-examens verlopen vanaf 1 januari 2024 digitaal bij 16 examencentra van GOCA Vlaanderen

Persbericht - 29 november 2023 - Vanaf 1 januari 2024 zullen de schriftelijke examens voor ADR-chauffeurs (het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg) volledig digitaal georganiseerd worden door GOCA Vlaanderen. De examens zullen voortaan in de week verlopen op een zelf te kiezen moment bij een van de 16 examencentra. Vandaag vinden die één keer in de maand plaats op één locatie bij het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB). Jaarlijks worden in Vlaanderen 3000 examens afgelegd.

Verplichte opleiding en examen om de 5 jaar

Chauffeurs die gevaarlijke goederen willen vervoeren, moeten een ADR-opleidingsgetuigschrift behalen dat internationaal erkend wordt. Dat certificaat moet om de 5 jaar vernieuwd worden. Chauffeurs moeten zo om de 5 jaar eerst een nieuwe opleiding volgen en vervolgens een examen afleggen. Deze verplichting geldt uiteraard ook voor chauffeurs die voor de eerste keer het certificaat willen behalen.

Volledig digitaal op 16 locaties

Het ADR-examen verloopt in Vlaanderen vandaag volledig schriftelijk (op papier). Chauffeurs kunnen het examen één keer per maand afleggen, afwisselend in een andere Vlaamse provincie, en telkens op zaterdag. Inschrijven voor het examen gebeurt vandaag met behulp van de opleidingscentra. Vanaf 1 januari 2024 verlopen de examens digitaal en kunnen chauffeurs zelf kiezen wanneer ze hun examen afleggen bij één van de 16 erkende examencentra van GOCA Vlaanderen, de sectorfederatie voor de autokeuring en examinering voor het rijbewijs. Het examen zal tijdens de week plaatsvinden en er zullen meerdere tijdssloten beschikbaar zijn. Kandidaten dienen zichzelf in te schrijven om vanaf 1 januari 2024 aan het examen te kunnen deelnemen. Aan het examen zelf verandert er niets. Het blijft een openboekexamen dat per categorie 90 minuten duurt.

Het ADR-examen kost momenteel 97 euro en wordt jaarlijks geïndexeerd. Het overzicht van de 16 examencentra van GOCA Vlaanderen vindt u via https://www.gocavlaanderen.be/examencentra(opent in nieuw venster).

“De digitalisering van het examen én de koppeling van de IT-systemen van GOCA Vlaanderen en de Vlaamse overheid is een grote stap vooruit voor zowel de kandidaat als de overheid. Kandidaat ADR-chauffeurs krijgen een veel grotere flexibiliteit in het tijdstip en de locatie en ze zullen onmiddellijk weten of ze geslaagd zijn. Daarnaast zullen we vanuit de Vlaamse overheid door de digitalisering ook nauwer kunnen toezien op het verloop en de resultaten van de examens”, zegt Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

“Vanuit GOCA Vlaanderen en de sector zetten wij graag mee onze schouders onder dit digitaliseringstraject. Het komt ook de klantvriendelijkheid ten goede, aangezien kandidaten vanaf 1 januari 2024 op een zelf te kiezen moment terechtkunnen bij één van onze 16 examencentra”, stelt Raph Verbruggen, gedelegeerd bestuurder van GOCA Vlaanderen.

Koppeling met Mijn Burgerprofiel

De ADR-examens én -opleidingen zullen gekoppeld worden in Mijn Burgerprofiel. Zodra ADR-chauffeurs geregistreerd zijn voor een opleiding zullen in Mijn Burgerprofiel zowel de gevolgde opleidingen als het resultaat van het afgelegde ADR-examen beschikbaar zijn. Mijn Burgerprofiel is dé plek waar u al uw zaken met de overheid veilig en digitaal kunt regelen, zoals uw dossiers opvolgen, gegevens inkijken, attesten downloaden of documenten raadplegen. Mijn Burgerprofiel verzamelt al uw officiële gegevens en uw overheidsadministratie in één persoonlijk overzicht.

Over ADR

ADR is de afkorting van de Franse titel van het Verdrag over het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: ‘Accord relatif en transport international des marchandises Dangereuses par Route’. Het verdrag, dat uitgaat van het UNECE (Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties), werd momenteel ondertekend door 54 landen. Dat ADR-verdrag is omgezet in een Europese richtlijn en is van toepassing op alle vervoer op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. In Vlaanderen is ADR een bevoegdheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Meer info: Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)