Gedaan met laden. U bevindt zich op: 28 november 2023 - Nieuwe samenwerking tussen Vlaamse overheid en Living Tomorrow: Demoruimtes laten bezoekers kennismaken met de mobiliteit van morgen Persberichten

28 november 2023 - Nieuwe samenwerking tussen Vlaamse overheid en Living Tomorrow: Demoruimtes laten bezoekers kennismaken met de mobiliteit van morgen

Persbericht - Vilvoorde, 28 november 2023 – Bezoekers kunnen voortaan de mobiliteit van de toekomst ontdekken in het belevingscentrum van Living Tomorrow. Vandaag werd, op initiatief van Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de Vlaamse overheid en dit innovatieplatform. In lijn met de Mobiliteitsvisie 2040 zal Living Tomorrow demoruimtes uitwerken die de innovaties uit het mobiliteitsdomein uitleggen en op een virtuele en interactieve manier tastbaar maken bij het brede publiek.

Filip Boelaert (Departement MOW), minister Lydia Peeters en Joachim De Vos (Living Tomorrow)
© Living Tomorrow

Innovatie als hefboom voor de mobiliteit van morgen

In 2021 werd de Mobiliteitsvisie 2040 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Met deze visietekst geeft het beleidsdomein MOW aan waar het de komende 20 jaar naartoe wil met de mobiliteit in Vlaanderen. Enkele belangrijke doelstellingen zijn onder meer een forse vermindering van het aantal zware verkeersslachtoffers, een emissievrij vervoer, een vlotte en naadloze mobiliteit en een reductie van de materiaalvoetafdruk.

Vlaanderen is in deze visie een proeftuin voor innovatie. Innovatie is een belangrijke hefboom om de ambities rond een duurzame, veilige, vlotte en betrouwbare personen- en goederenmobiliteit te bereiken. Enerzijds spelen verschillende (digitale) technologische ontwikkelingen, zoals artificiële Intelligentie, Big Data, the Internet of Things en 5G/6G hierbij een belangrijke rol. Anderzijds ligt de focus op samenwerking en participatie met gebruikers en stakeholders.

Ontdek de mobiliteit van de toekomst bij Living Tomorrow

Om innovatie tastbaar te maken, wordt er samengewerkt met Living Tomorrow(opent in nieuw venster), een Vlaams innovatieplatform waar je toekomstige trends in wonen, werken en leven kunt verkennen. Living Tomorrow zal verschillende innovaties en beleidsstrategieën rond mobiliteit, die vanuit de Vlaamse overheid opstarten of lopende zijn, bekend maken bij stakeholders en het brede publiek via demoruimtes. Een voorbeeld is de digitale beleving van combimobiliteit en Hoppinpunten of de mogelijkheden van autonome (binnenvaart)technologie bij een tekort aan bestuurders. Niet alleen belichten de demo’s de verschillende voordelen van innovatieve concepten, ze tonen ook aan hoe doelgerichte innovatie de behoeften van gebruikers kunnen bevredigen en specifieke problemen kunnen oplossen. Door het beleid uit te leggen en feedback te verzamelen, wordt bovendien de dialoog met het publiek aangewakkerd. Living Tomorrow zal jaarlijks een drietal demo’s ontwikkelen die afgestemd worden op de verschillende hefbomen uit de mobiliteitsvisie 2040.

Voor de uitvoering van deze overeenkomst wordt een coördinatiewerkgroep opgericht die minimaal 1 keer per kwartaal samenkomt.

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Vlaanderen zet in op een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit. Innovatie staat centraal in ons mobiliteitsbeleid. Via innovatieve technieken en samenwerkingen realiseren we onze ambitieuze doelstellingen. Via de samenwerking met Living Tomorrow laten we burgers, beleidsmakers en bedrijven kennismaken met onze toekomstvisie op mobiliteit. De demo’s van Living Tomorrow laten bezoekers kennismaken met de mobiliteit van morgen, waarin zero-emissies, een vlot en geconnecteerd vervoer en een forse reductie van het aantal verkeersslachtoffers centraal staan. We willen daarmee het draagvlak voor de Mobiliteitsvisie 2040 vergroten, de bereidheid tot verandering verhogen en mogelijke onzekerheden bij het publiek wegwerken. Het is belangrijk om onze visie laagdrempelig en zo visueel mogelijk aan een breed publiek te brengen en op die manier hun reacties in kaart te brengen. Zo kunnen we onze beleidsvisie ook continu evalueren. ”

Frank Beliën, oprichter en voorzitter van Living Tomorrow: “Het doel is om deze innovatie tastbaar te maken, zodat bezoekers de impact van opkomende technologieën beter kunnen begrijpen en kunnen inspelen op een snel veranderende wereld. Living Tomorrow werkt daarvoor samen met meer dan 80 partners die hun kennis ter beschikking stellen en mee investeren. We zijn erg verheugd dat we onze werking nu ook kunnen versterken met Mobiliteit en Openbare Werken.”

Over Living Tomorrow

Living Tomorrow is een Vlaams innovatieplatform waar je toekomstige trends in wonen, werken en leven kunt verkennen. In het 50 meter hoge futuristische gebouw, gevestigd in Vilvoorde, vind je een belevingscentrum, congres- en werkruimtes, een hotel en een restaurant. Het platform toont een breed scala aan innovaties op thema’s rond mobiliteit, slimme steden, gezondheidszorg, wonen en werken. Dit gebeurt via ‘toekomstgerichte’ demo’s waar bezoekers, zoals particulieren, beleidsmakers of bedrijven, de innovaties zelf kunnen ervaren op een virtuele en interactieve manier. Je leert bijvoorbeeld kennismaken met de nieuwste types auto’s via een VR-bril, hoe robothonden kunnen helpen met het huishouden of hoe artificiële intelligentie kan worden toegepast in de gezondheidszorg.

Over het beleidsdomein MOW

Het beleidsdomein MOW is een van de tien beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid en omvat de volgende entiteiten: het Departement MOW, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, De Vlaamse Waterweg nv, vervoermaatschappij De Lijn, Lantis, De Werkvennootschap en de Luchthavenontwikkelingmaatschappij Vlaanderen. Samen staan zij op een duurzame manier in voor een veilige, vlotte en slimme mobiliteit en voor het geïntegreerd en efficiënt beheren en realiseren van infrastructuur.