Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectiel uit Wereldoorlog II gevonden tijdens renovatiewerken op luchthaven Oostende-Brugge Persberichten

Projectiel uit Wereldoorlog II gevonden tijdens renovatiewerken op luchthaven Oostende-Brugge

15 juni 2021

Tijdens renovatiewerken op de luchthaven Oostende-Brugge werd gisteren een projectiel uit Wereldoorlog II gevonden. De ontmijningsdienst DOVO kwam vandaag ter plaatse om dit projectiel te ontmantelen. Om veiligheidsredenen werd de luchthaven enkele uren ontruimd. Het object werd gevonden tijdens het opbreken van de huidige verharding van vliegtuiparking Apron 2. De renovatiewerken aan de parking zijn essentieel om de luchthaven duurzaam te laten groeien.

Luchthaven ontruimd, maar geen hinder voor het luchtverkeer

Gisteren, 14 juni, werd op de luchthaven in de late middag een projectiel aangetroffen. DOVO (de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) besliste om het projectiel ter plaatse te ontmantelen. Deze ontmanteling werd ingepland. Daarvoor werd een veiligheidsperimeter ingesteld van 250m en werd de luchthaven tijdelijk ontruimd. Tijdens de ontmantelingsperiode waren er geen vluchten gepland. Er was geen impact op het vliegverkeer.

Renovatiewerken verlopen volgens schema

Bij het opbreken van de huidige verharding van vliegtuigparking Apron 2 werden al verscheidene munitie-onderdelen gevonden (obussen, losse ontstekers, delen van springtuigen, een handgranaat …). Deze werden telkens opgehaald door DOVO. De exploitatie van de luchthaven werd tot vanmorgen op geen enkel ogenblik verstoord. De werken verlopen ook nog altijd volgens schema. De overheid en de aannemer laten zich bijstaan door een bedrijf gespecialiseerd in het opsporen en ruimen van UXO’s (UneXploded Ordnance), DOVO en de ordediensten. Het opbreken van de huidige verharding (oostelijk deel van de apron) neemt nog enkele weken in beslag. Het is mogelijk dat er in de komende weken nog UXO’s gevonden zullen worden. De tweede fase van de opbraak (westelijk deel van de apron) is eind 2021 gepland.

Noodzakelijke renovatie

Apron 2 is de grootste vliegtuigparking op de luchthaven en wordt zowel voor passagiers- als cargovluchten gebruikt. “Deze apron wordt vernieuwd om te vermijden dat er onveilige situaties voor het vliegverkeer kunnen ontstaan”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Eerst wordt de volledige parking tot op funderingsniveau opgebroken. Daarna zal de aannemer een nieuwe betonverharding aanleggen. De Vlaamse overheid treedt via de publieke nv (de luchthavenontwikkelingsmaatschappij of LOM) op als bouwheer voor deze werken.” Vlaanderen maakt 12,4 miljoen euro vrij voor deze renovatie die ruim een jaar in beslag zal nemen. Met deze werken wordt de levensduur van het wegdek met 40 jaar verlengd. De operationele impact op het luchtverkeer én de hinder voor de omgeving worden maximaal beperkt.

Meer informatie over de renovatiewerken vindt u in het persbericht dat in april werd uitgestuurd bij de start van de werken.

Over de luchthaven Oostende-Brugge

De luchthaven Oostende-Brugge vervult een cruciale rol binnen het luchthavennetwerk in Vlaanderen. De luchthaven functioneert als passagiersluchthaven en zet daarbij in op zakelijk én toeristisch passagiersverkeer. Daarnaast is de luchthaven volledig uitgerust als cargoluchthaven. Zo is ze o.a. erkend als EU-grens-inspectiepost voor het vervoer van levende dieren, dierlijke producten en bederfbare goederen. Tot slot vervult de luchthaven een belangrijke rol inzake de opleiding van piloten en luchtvaarttechnici, en faciliteert ze niet-commerciële vluchten.

Sinds 2014 werken de overheid en de privé samen voor de ontwikkeling van de luchthaven. De overheid is via een publieke nv (de luchthavenontwikkelingsmaatschappij of LOM) verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur van de luchthaven. Het privébedrijf EGIS staat als luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM) in voor de commerciële uitbating.