Gedaan met laden. U bevindt zich op: Standaardbestek 260 krijgt actualisering: errata en aanvullingen bij versie 2.0 beschikbaar Persberichten

Standaardbestek 260 krijgt actualisering: errata en aanvullingen bij versie 2.0 beschikbaar

4 februari - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken actualiseert het standaardbestek (SB) 260 ‘Kunstwerken en waterbouw’ uit 2018 door een bijkomend hoofdstuk ‘errata en aanvullingen’ bij versie 2.0 van het SB 260. Het gebruik van deze errata en aanvulling is verplicht voor overheidsopdrachten die vanaf 1 augustus 2022 bekendgemaakt worden. 

Het Standaardbestek 260 bundelt in één publicatie (in meerdere volumes) alle gemeenschappelijke bepalingen voor de uitvoering van werken in verband met kunstwerken en waterbouw. Omdat sinds 2018 tal van belangrijke normen wijzigden en het domein nieuwe ontwikkelingen kende en men daarin ervaring heeft opgebouwd, was een actualisatie noodzakelijk. Een grote herziening van het SB 260 zal normaal pas gebeuren in 2024.

Toepassing verplicht vanaf 1 augustus

Vanaf vandaag kan het hoofdstuk errata en aanvulling bij versie 2.0 van het SB 260 samen met het standaardbestek 260 2.0 toegepast worden in bijzondere bestekken. Op 1 augustus 2022 wordt het gebruik verplicht.

Download het nieuwe hoofdstuk en de geconsolideerde versie

U kunt het nieuwe hoofdstuk ‘errata en aanvullingen’ en de geconsolideerde versie van het standaardbestek 260 2.0 (kortweg SB 260 2.0a) nu al in digitale vorm raadplegen via de website van de afdeling Expertise Beton.

Overzicht van wijzigingen – nieuwe bepalingen

Voor het eerst zijn bepalingen opgenomen in verband met:

 • lichte aanvulling met geëxpandeerde kleikorrels;
 • controle boorpalen en diepwanden via CSL;
 • bepalingen m.b.t. zichtbeton;
 • meervoudige brugdekvoegen;
 • waterslikkers bij renovatie;
 • inspectievoorzieningen voor opleggingen bestaande bruggen.

Bovendien zijn belangrijke wijzigingen aangebracht in de hoofdstukken en onderdelen die handelen over:

 • geotextiel voor waterbouwtoepassingen;
 • bemalingen t.g.v. nieuwe richtlijn bemalingen;
 • scheurwijdte beton, gebruik actieve of neutrale gronddruk, diepe glijvlakken (Hoofdstuk 21);
 • trillingsanalyse kunstwerken;
 • duurzaamheidseisen voor ontwerp: goede afwatering kunstwerk en conserveringseisen;
 • grondonderzoek (o.a. peilbuizen, inclinometerbuizen, extensometers, Ménard pressiometerproef, bepaling glauconiet gehalte,…) (Hoofdstuk 22);
 • toleranties inplanting en helling palen;
 • verrekening inbrengen vrijstaande palen en stalen damplanken;
 • betonnen heipalen en breedplaten die vallen onder BENOR;
 • waterdichtheid diepwanden;
 • beton en zelfverdichtend beton;
 • beperken gebruik strekmetaal;
 • staal: o.a. opname nieuwe norm NBN EN 1090-2 en gebruik testpanelen;
 • rails: materialen en type rails;
 • brugdekvoegen;
 • laboratoriumkosten bij destructief onderzoek en horizontale vervormingsproef;
 • conservering is nu inbegrepen in de posten voor brugdekvoegen en opleggingen;
 • waterdichte bedekkingen (o.a. controles, herstelmaatregelen, …);
 • haalkom met vaste haalpen;
 • trekstaafsystemen;
 • conservering (o.a. nieuwe norm NBN EN ISO 12944).