Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse overheid lanceert proefproject rond duurzame stedelijke distributie: bedrijven kunnen vergunning aanvragen om 2 jaar met bredere fietsaanhangwagen te rijden Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaamse overheid lanceert proefproject rond duurzame stedelijke distributie: bedrijven kunnen vergunning aanvragen om 2 jaar met bredere fietsaanhangwagen te rijden

8 januari 2023 - De Vlaamse overheid start een proefproject waarbij bedrijven een vergunning kunnen aanvragen om gedurende 2 jaar met een bredere fietsaanhangwagen te rijden. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Met dit proefproject stimuleren we kleinschalige en combimobiele stedelijke bevoorrading. Daarbij houden we maximaal rekening met de verkeersveiligheid, doorstroming én infrastructuur.” Na evaluatie van het proefproject wordt bekeken om de huidige regelgeving aan te passen en bredere fietsaanhangwagens permanent toe te laten in het verkeer.

Vandaag mogen fietsaanhangwagens maximaal 1 meter breed zijn. Tijdens het proefproject mogen bedrijven met een vergunning rondrijden met een fietsaanhangwagen die breder is dan 1 meter en smaller dan 1.2 meter. Lydia Peeters: “Dit proefproject kadert binnen de Vlaamse ambitie om werk te maken van een groenere én efficiëntere stedelijke distributie. De vraag naar meer kleinschalig, (voor)stedelijk goederenvervoer zal verder blijven groeien. Het einde van de logistieke keten vindt vaak binnen stedelijke kernen plaats. Die last mile blijkt ook nog eens het meest vervuilend te zijn. Door uitlaatgassen van vrachtwagens en bestelwagens te weren uit de stad, verbeteren we de leefbaarheid van onze steden.”

Uw vergunning aanvragen

Ontdek alle informatie over de vergunning via de webpagina rond fietsaanhangwagens.

Voorwaarden en verplichtingen

Bedrijven kunnen een vergunning online aanvragen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). De vergunning is 2 jaar geldig. Na het verkrijgen van de vergunning moet de fietsaanhangwagen nog verplicht aangemeld worden. Om een vergunning te krijgen, moeten bedrijven aan meerdere voorwaarden voldoen. Zo komen speedpedelecs niet in aanmerking, moet de bestuurder minstens 16 jaar oud zijn en mag de fiets slechts één fietsaanhangwagen hebben.

Daarnaast zijn er tijdens het proefproject verplichtingen die te maken hebben met de route, de plaats op de weg en de lading. Bedrijven mogen zelf hun route uitstippelen, maar de route moet wel voldoende veilig zijn voor alle weggebruikers. Fiets je langs een weg waar sneller gereden wordt dan 50 km/uur, dan is het verplicht om op het fietspad te rijden. Op wegen van 50 km/uur of minder mag je als bestuurder van een fiets met een fietsaanhangwagen kiezen of je op het fietspad of de weg rijdt. Laden en lossen gebeuren in de parkeerzones. Het is ook verboden om je op de weg te begeven met een lading die in de breedte uitsteekt. Tot slot mogen gevaarlijke goederen niet vervoerd worden met de fietsaanhangwagen.

Evaluatie van het proefproject

Tijdens het proefproject moeten deelnemende bedrijven gegevens (routes, aantal ritten, aard van de lading, positie op de rijweg en eventuele problemen met de weginfrastructuur) aanleveren zodat de veiligheid en doorstroming kan geëvalueerd worden. Op die manier kan bekeken worden op welke manier de regelgeving dient aangepast te worden. Voor de evaluatie van het proefproject zal de Vlaamse overheid afstemmen met de andere gewesten én de federale overheid die bevoegd is voor de wegcode. De opgedane kennis en ervaringen is belangrijke input om te kunnen beslissen om de huidige regelgeving aan te passen en dus fietsaanhangwagens tot een breedte van 1,2 meter permanent toe te laten in het verkeer.

© Urbike