Waterbeleidsnota 2020-2025

Met de waterbeleidsnota 2020-2025 biedt de Vlaamse Regering een daadkrachtig antwoord op de waterbeheerkwesties: de grote thema’s die er voor zorgen dat we de waterdoelstellingen niet halen.

In de waterbeleidsnota verduidelijkt de Vlaamse Regering op welke manier we de komende jaren het waterbeleid gaan versterken en heroriënteren.