Gedaan met laden. U bevindt zich op: Project Seine Schelde Infrastructuurprojecten

Project Seine Schelde

De vaarweg tussen Seine en Schelde verbeteren: dat is waar Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen in het project Seine Schelde samen naar streven. In Vlaanderen loopt het traject in hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen. Door het project wordt de binnenvaart een volwaardig alternatief voor het goederenvervoer op de weg. Dit leidt tot minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu.

Ecologie en economie

In het project Seine Schelde gaat ook veel aandacht naar rivierherstel: oevers krijgen een natuurvriendelijke versterking, fauna en flora krijgen meer kansen, oude rivierarmen worden in ere hersteld en opnieuw verbonden met de Leie, en goede voetgangers- en fietspaden zorgen dat iedereen ervan kan meegenieten.

Ook de economische dimensie van de waterweg wordt in kaart gebracht, door het ontwikkelen van overslagcentra en het aantrekken van bedrijven.

Verbinding tussen twee Europese topregio's

Het Seine- en Scheldebekken zijn twee van Europaʼs belangrijkste industriële regioʼs. Maar vandaag bestaat er tussen beide regio’s nog geen vaarweg voor container- en duwvaartschepen. Met het project SeineSchelde komen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen daaraan tegemoet: Vlaanderen, dat de poort vormt naar de hele Schelde- en Rijndelta in Nederland en Duitsland, wordt hierdoor verbonden met de regioʼs van Le Havre, Rouen en Parijs.

Lees deze pagina in: