Gedaan met laden. U bevindt zich op: Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie Dienst Diversiteitsbeleid

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

21 maart staat wereldwijd in het teken van verdraagzaamheid en de strijd tegen racisme en discriminatie. Ook de Vlaamse overheid doet elk jaar mee.

Voor wie

Discriminatie

Je discrimineert als je bewust of onbewust iemand uitsluit of ongelijk behandelt op basis van persoonlijke kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, nationaliteit, handicap, geloof of levensbeschouwing, leeftijd, taal, seksuele geaardheid en sociale afkomst.

Als je discrimineert, breng je de betrokken personen schade toe. Daarom is discriminatie strafbaar. Lees meer over het begrip op de webpagina van het Vlaams Mensenrechteninstituut.(opent in nieuw venster)

Waarom een internationale dag?

Sommige collega’s ervaren ook vandaag nog discriminatie door andere collega’s, klanten of leidinggevenden. Met motivatieverlies, mindere prestaties en mentale problemen als gevolg.

Daarnaast duiken er nieuwe vormen op van discriminatie en racisme, zoals online haatspraak. Het is dan ook meer dan nodig om het thema elk jaar opnieuw onder de aandacht te brengen.

Beleid en dienstverlening

De dienst Diversiteitsbeleid (DDB) neemt concrete maatregelen om discriminatie binnen de Vlaamse overheid tegen te gaan:

  • DDB is een aanspreekpunt voor discriminatie. Je kunt er terecht met getuigenissen, meldingen en klachten over (vermoedelijke) discriminatie.
  • DDB organiseert vormingen over diversiteit en discriminatie. Lees meer over het vormingsaanbod op de webpagina ‘Diversiteitsopleidingen’. Of neem contact op met DDB.
  • DDB organiseert de bijeenkomsten van de personeelsnetwerken Mozaiko, Overuit en Onbeperkt. Die netwerken zoeken oplossingen voor de drempels die personen van buitenlandse afkomst, LGBTQI+ en personen met een handicap of chronische ziekte ondervinden binnen de Vlaamse overheid. Lees meer over die netwerken hun bijeenkomsten op de webpagina ‘Personeelsnetwerken’.
  • DDB promoot de opname van een non-discriminatieclausule in het arbeidsreglement, de deontologische code en de onthaalbrochure van elke entiteit.
  • DDB stimuleert leidend ambtenaren om elk jaar minstens een persoonlijk engagement rond discriminatie op te nemen in het actieplan diversiteit. Goed om te weten: de leidend ambtenaren verklaarden dat ze ‘ten volle hun verantwoordelijkheid opnemen om een kwalitatieve sprong te maken in het voorkomen (en waar nodig bestrijden) van discriminatie binnen de Vlaamse overheid’.

Lees meer over het antidiscriminatiebeleid op de webpagina ‘Non-discriminatie’.

Bij pestgedrag kun je terecht bij een vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociaal welzijn.