Voor wie

  • Je hebt interesse in het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster).
  • Je zoekt inspiratie of hulp voor het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van je entiteit.

Inclusie

We kiezen voor een inclusief beleid waarbij we verschillen omarmen. We benutten de diverse talenten die de samenleving te bieden heeft. Zo willen we komen tot een personeelsbestand dat een weerspiegeling is van de samenleving. Een inclusieve werkvloer houdt in dat iedereen gelijke kansen krijgt, dat mensen zichzelf kunnen zijn met respect voor elkaar. Gelijke kansen worden helaas niet kant en klaar gevonden. Ze moeten gecreëerd worden. Daarom zullen er steeds doelgroepgerichte maatregelen nodig zijn om mensen die specifieke drempels ondervinden een duwtje in de rug te geven. Doelgroepgerichte maatregelen zoals redelijke faciliteiten zijn nodig in functie van een inclusief beleid en in de mate dat dit nog niet gerealiseerd is

Structurele verankering in de entiteiten

Een inclusief beleid moet een geïntegreerd beleid zijn. We streven ernaar om dit inclusieve beleid in alle entiteiten en op alle niveaus te realiseren. Daartoe ondersteunt de dienst Diversiteitsbeleid de entiteiten van de Vlaamse overheid in hun beleid rond gelijke kansen, diversiteit en inclusie.

Inclusief leiderschap

Leidinggevenden spelen een sleutelrol in het creëren en in stand houden van een inclusieve werkvloer. Ze waarderen en versterken elk divers talent en bieden gelijke kansen.

Gelijke kansen, diversiteit en inclusie gelden ook voor de leidinggevenden zelf. We streven ernaar om drempels weg te werken opdat effectief ieder talent zich gelijk kan ontwikkelen en doorgroeien tot de verschillende leiderschapsniveaus binnen de Vlaamse overheid.

Heb je ambitie? Zoek je informatie voor leidinggevenden? Je vindt deze gebundeld op Vlaanderen Intern voor Leidinggevenden.

Beleidskader en plannen