Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleid rond gelijke kansen, diversiteit en inclusie Dienst Diversiteitsbeleid

Beleid rond gelijke kansen, diversiteit en inclusie

De Vlaamse overheid zet in op een geïntegreerd en inclusief diversiteitsbeleid.  Ze streeft ernaar de diversiteit in de samenleving te weerspiegelen en wil in elk domein en op elk niveau gelijke kansen creëren.

Voor wie

  • Je hebt interesse in het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster).
  • Je zoekt inspiratie of hulp voor het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van je entiteit.

Inclusie

We kiezen voor een inclusief beleid waarbij we verschillen omarmen. We benutten de diverse talenten die de samenleving te bieden heeft. Zo willen we komen tot een personeelsbestand dat een weerspiegeling is van de samenleving. Een inclusieve werkvloer houdt in dat iedereen gelijke kansen krijgt, dat mensen zichzelf kunnen zijn met respect voor elkaar. Gelijke kansen worden helaas niet kant en klaar gevonden. Ze moeten gecreëerd worden. Daarom zullen er steeds doelgroepgerichte maatregelen nodig zijn om mensen die specifieke drempels ondervinden een duwtje in de rug te geven. Doelgroepgerichte maatregelen zoals redelijke faciliteiten zijn nodig in functie van een inclusief beleid en in de mate dat dit nog niet gerealiseerd is

Structurele verankering in de entiteiten

Een inclusief beleid moet een geïntegreerd beleid zijn. We streven ernaar om dit inclusieve beleid in alle entiteiten en op alle niveaus te realiseren. Daartoe ondersteunt de dienst Diversiteitsbeleid de entiteiten van de Vlaamse overheid in hun beleid rond gelijke kansen, diversiteit en inclusie.

Inclusief leiderschap

Leidinggevenden spelen een sleutelrol in het creëren en in stand houden van een inclusieve werkvloer. Ze waarderen en versterken elk divers talent en bieden gelijke kansen.

Gelijke kansen, diversiteit en inclusie gelden ook voor de leidinggevenden zelf. We streven ernaar om drempels weg te werken opdat effectief ieder talent zich gelijk kan ontwikkelen en doorgroeien tot de verschillende leiderschapsniveaus binnen de Vlaamse overheid.

Heb je ambitie? Zoek je informatie voor leidinggevenden? Je vindt deze gebundeld op Vlaanderen Intern voor Leidinggevenden.

Beleidskader en plannen

Basis van het beleid rond gelijke kansen, diversiteit en inclusie is het decreet van 08 mei 2002 over de evenredige participatie op de arbeidsmarkt(opent in nieuw venster).

Voor de Vlaamse overheid is dit verder vertaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie(opent in nieuw venster).

De strategische meerjarenplannen bevatten de strategische hefbomen waar het diversiteitsbeleid wordt aan opgehangen.
Het strategisch plan 2016–2020 dient gelezen te worden naast de Beleidsnota 2019-2024. HR-beleid en Audit Vlaamse overheid.