Gedaan met laden. U bevindt zich op: Personeelsleden van buitenlandse herkomst Dienst Diversiteitsbeleid

Personeelsleden van buitenlandse herkomst

De dienst Diversiteitsbeleid ondersteunt personeelsleden van buitenlandse herkomst. Op deze pagina lees je er meer over.

Voor wie

Afbakening en streefcijfers

Een personeelslid heeft een buitenlandse herkomst als die persoon:

  • een andere nationaliteit heeft dan de Belgische
  • of bij de geboorte een andere nationaliteit had dan de Belgische
  • of als minstens 1 ouder bij geboorte een andere nationaliteit had dan de Belgische.

De Vlaamse overheid behaalt sinds 2018 haar streefcijfer en de trend zet zich positief voort. Eind 2021 telde de Vlaamse overheid 12,1% personeelsleden van buitenlandse herkomst.

Netwerk Mozaiko

De dienst Diversiteitsbeleid organiseert en ondersteunt Mozaiko. Dat netwerk zoekt oplossingen voor drempels die personeelsleden van buitenlandse herkomst ondervinden binnen de Vlaamse overheid.

Iedereen is welkom tijdens de bijeenkomsten van Mozaiko. Wil je vrijblijvend deelnemen of op de hoogte blijven van nieuwtjes en activiteiten via de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar diversiteitsbeleid@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Nederlands

Kennis van het Nederlands geeft kansen aan personeelsleden van buitenlandse herkomst. Daarom ondersteunt de dienst Diversiteitsbeleid de personeelsleden die hun Nederlands willen verbeteren.

Discriminatie of pestgedrag

Wie wordt geconfronteerd met discriminatie kan dat melden bij de dienst Diversiteitsbeleid.

Bij pestgedrag kun je terecht bij een vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociaal welzijn.