Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorbehouden betrekkingen Dienst Diversiteitsbeleid

Voorbehouden betrekkingen

Ben je op zoek naar een nieuwe collega? En wil je kansen geven aan werkzoekenden die het omwille van hun handicap of ziekte moeilijker hebben op de arbeidsmarkt? Dan kan je deze werkzoekenden aanwerven binnen een voorbehouden betrekking. Dat wil zeggen dat zij dan vrijgesteld zijn van een vergelijkende selectie waarbij ze tegenover kandidaten zonder handicap of chronische ziekte komen te staan. Bovendien worden personeelsleden met een erkende en geregistreerde handicap of chronische ziekte niet opgenomen in de lopende personeelsbesparing.

Welke functies?

Entiteiten beslissen zelf welke functies zij als voorbehouden betrekking uitsluitend voor personen met een handicap of chronische ziekte aanbieden. Het kan gaan om statutaire en contractuele functies van onbepaalde duur. Het lijnmanagement van de entiteit beslist in overleg met de selector of een kandidaat geschikt is. Als de procedure van voorbehouden betrekking geen goede kandidaat oplevert, kan de entiteit de functie nadien opnieuw vacant verklaren voor een ruim publiek.

Het Agentschap Overheidspersoneel biedt dienstverlening aan voor de selectie en geschiktheidsbepaling bij voorbehouden betrekkingen.

Wie komt in aanmerking?

  • Personen met een bijstandsveld W2 of W3 toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Arbeidshandicap, voor onbepaalde duur.
  • Personen met een beslissing van de VDAB die recht hebben op Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen (BTOM) voor onbepaalde duur.
  • Personen met een beslissing van de VDAB die recht hebben op Individueel Maatwerk of Collectief Maatwerk voor een duur van 5 jaar.

    Let op: een VOP-recht van 5 jaar wordt door VDAB automatisch omgezet in het recht op Individueel Maatwerk voor een periode voor 5 jaar.
    Als je hierover geen mail hebt ontvangen, dan kan je contact opnemen met VDAB via de gratis servicelijn op het nummer 0800 30 700, elke werkdag van 8 tot 16u30, of met het TOM-team van VDAB van jouw provincie(opent in nieuw venster).

Integratieprotocol

Bij aanwerving via voorbehouden betrekkingen wordt altijd een integratieprotocol opgesteld. Daarin maken de leidinggevende, de werknemer, de P&O-verantwoordelijke van de entiteit en de dienst Diversiteitsbeleid concrete afspraken over ondersteunende maatregelen voor een geslaagde tewerkstelling.

Werkzoekend met een handicap of chronische ziekte?

Alle vacatures bij de Vlaamse overheid, ook de voorbehouden betrekkingen, vind je op: www.werkenvoorvlaanderen.be