Gedaan met laden. U bevindt zich op: Internationale Vrouwendag Dienst Diversiteitsbeleid

Internationale Vrouwendag

Sinds 1911 staat 8 maart bekend als de Internationale Vrouwendag. De Vlaamse overheid doet elk jaar mee en streeft naar een gendergelijke werkvloer waar diverse vrouwen zichzelf kunnen zijn en hun talenten worden erkend.

Voor wie?

Waarom een internationale dag?

Een Internationale Vrouwendag is ook vandaag nog broodnodig, want er blijft genderongelijkheid bestaan, ondanks de vele stappen vooruit.

Taken worden nog altijd ongelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen, thuis en op het werk. Denk aan verslag nemen tijdens vergaderingen, conflicten oplossen in teams en het vanzelfsprekende luisterende oor zijn over werk- en privézaken. Daarnaast is het niet altijd duidelijk hoeveel tijd en energie er in de extra taken kruipt. Gevolg? Het werk van vrouwen en mannen wordt niet gelijk gewaardeerd.

In de maatschappij, thuis en op het werk kunnen we stereotypen doorbreken, ongelijke situaties aanpakken en de prestaties van vrouwen vieren. Dat willen we dan ook benadrukken door de nodige aandacht te geven aan de Internationale Vrouwendag. De Vlaamse overheid zet zich in voor een genderevenwichtige en inclusieve werkvloer.

Wat kun jij doen?

Je kunt (samen met je team) concrete acties ondernemen om het genderevenwicht binnen je organisatie te verbeteren en de bewustwording errond te verhogen.

 • Reflecteer (samen) over het genderevenwicht op de werkvloer en sta stil bij de volgende vragen:
  • Hoe zijn de taken thuis en op het werk verdeeld? Verloopt dit gelijk? Zijn er bepaalde taken die steeds bij dezelfde collega belanden? Dit (Engelstalig) stripverhaal(opent in nieuw venster) toont aan dat sommige van deze taken mentaal belastend kunnen zijn.
  • Hoe ervaren jij en je collega’s de werkomgeving? Krijgt iedereen dezelfde kansen? Is er voldoende ruimte om naar iedereen te luisteren en samen te werken? Krijgt iedereen evenveel erkenning voor de ideeën en het werk dat wordt geleverd?
  • Stoor je je aan genderongelijk gedrag op de werkvloer? Kaart dat aan.
  • Ben je getuige van ongewenst gedrag op de werkvloer? Kaart dat aan. Verwijs collega’s door naar het team Psychosociaal Welzijn(opent in nieuw venster) als ze om hulp vragen.

Als HR-verantwoordelijke of leidinggevende kun je de volgende maatregelen nemen om te bouwen aan een genderevenwichtige en inclusieve organisatie:

 • Maak werk-privémaatregelen bekend bij iedereen. Wees je ervan bewust dat niet alleen vrouwen zorgtaken opnemen en dat die maatregelen er dus niet alleen zijn voor klassieke gezinssituaties. Denk ook aan zorgende papa’s, nieuw samengestelde gezinnen, LGBTQI+-families, collega’s met een actief privéleven in sport, politiek of …
 • Organiseer vormingen rond genderinclusieve communicatie of rond bias (partijdigheid/vooroordelen) in het selectieproces.
 • Stel selectiecommissies genderevenwichtig samen.
 • Ondersteun leden van selectiecommissies in hun kennis rond selectiebias. Je kunt bijvoorbeeld een genderspits aanstellen (dat is een expert die dynamieken van genderongelijkheid kan aanraken).

Discriminatie of pestgedrag

Wie wordt geconfronteerd met discriminatie kan dat melden bij de dienst Diversiteitsbeleid. Bij pestgedrag kun je terecht bij een vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociaal welzijn.