OCMW's zijn per gemeente ingericht. Ze bieden onder meer volgende financiële dienstverlening:

  • Hebt u geen inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een leefloon.
  • Is uw inkomen ontoereikend? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijkomende financiële steun.
  • Het OCMW kan in bepaalde gevallen ook voorschotten toekennen op bijvoorbeeld onderhoudsgelden.
  • Verder kan het OCMW hulp bieden om uw budget beter te beheren.

Het OCMW biedt ook diensten aan om uw welzijn te verhogen, zoals:

  • thuiszorgdiensten (bv. poetsdienst, bejaardenhulp, alarmoproep voor alleenwonende bejaarden, warme maaltijdendienst)
  • eigen residentiële instellingen (bv. rusthuizen of ziekenhuizen. service-flats, noodwoning of crisisopvangwoning voor mensen die dakloos dreigen te worden).

In het lokale informatieblad of op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over welke diensten het OCMW in uw gemeente aanbiedt. De contactgegevens van het OCMW in uw gemeente kunt u vinden op de website vlaanderen.be/gemeenten.

Daarnaast vindt u op de website van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid meer info over de bevoegdheden en dienstverlening van de OCMW's(opent in nieuw venster), zoals leefloon, voorschotten op onderhoudsgelden, huurwaarborgen, onderhoudsplicht of armoedebestrijding.

Veelgestelde vragen