Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dieren houden

Dieren houden

De zoogdieren en reptielen die u vrij mag houden, vindt u op de zogenoemde positieve lijsten. Voor de andere diersoorten bestaan zulke lijsten niet. Wel zijn er lijsten met dieren die u niet mag houden omdat ze beschermd zijn of onze biodiversiteit bedreigen.

Dierenwelzijn

Als u een dier houdt, bent u verplicht om er goed voor te zorgen(opent in nieuw venster). Dat doet u door de voeding, huisvesting en verzorging te geven die voldoen aan de natuurlijke behoeften van het dier. Voorbeelden zijn:

  • dag- en nachtritme van het dier
  • contact met soortgenoten als het een groepsdier is.

Verboden ingrepen bij dieren

Ingrepen op gewervelde dieren zijn verboden als daarbij gevoelige lichaamsdelen beschadigd of verwijderd worden. Voorbeelden van verboden ingrepen:

  • blokstaarten van paarden
  • inkorten van de oren of staart van honden.

Een aantal ingrepen zijn in specifieke situaties wel toegestaan. Pijnlijke ingrepen moeten altijd onder verdoving gebeuren.

Zoogdieren houden

De zoogdieren die u als particulier vrij mag houden, vindt u op de positieve lijst voor zoogdieren(opent in nieuw venster). Zoogdieren die niet op de lijst staan, mag u alleen houden als u daarvoor een erkenning hebt. Voor sommige zoogdieren kan u geen erkenning aanvragen omdat ze als invasieve exoten(opent in nieuw venster) onze biodiversiteit bedreigen en u deze dieren niet mag houden.
Sinds 1 oktober 2021 mag u geen fold kat meer aanschaffen.

Voor sommige zoogdieren is identificatie, registratie of sterilisatie verplicht:

Reptielen houden

De reptielen die u als particulier vrij mag houden, vindt u op de positieve lijst voor reptielen(opent in nieuw venster). Reptielen die niet op die lijst staan, mag u alleen houden als u daarvoor een erkenning hebt. Die erkenning is niet nodig als u het dier al had voor 1 oktober 2019.

Er zijn extra beperkingen voor reptielen die beschermd worden door CITES(opent in nieuw venster).

Vogels houden

Er is geen lijst met vogels die u mag houden. Toch zijn er beperkingen:

Hobbypluimvee

Registratie is verplicht bij het houden van hobbypluimvee:

  • vanaf 200 stuks
  • als de dieren bestemd zijn voor de voedselketen
  • als u de dieren (af en toe) op de markt verkoopt.

Roofvogels

Er zijn extra verplichtingen voor het houden van roofvogels en het geven van roofvogeldemonstraties.

Vissen houden

Er is geen lijst met vissen die u mag houden. Toch zijn er beperkingen:

Amfibieën houden

Er is geen lijst met amfibieën die u mag houden. Toch zijn er beperkingen:

Omgevingsvergunning nodig?

In sommige situaties hebt u een omgevingsvergunning nodig om uw dieren te houden. Bijvoorbeeld als u

  • 10 of meer volwassen honden houdt
  • 30 of meer reptielen en amfibieën houdt
  • minstens 1 volwassen amfibie, reptiel of ongewervelde houdt die door hun agressiviteit, giftigheid of gedrag een gevaar kunnen zijn, zoals schorpioenen, zwarte weduwes en bepaalde pythons

Informeer daarom altijd bij de milieudienst van uw gemeente.

Veelgestelde vragen