Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opleiding asielmedewerker Opleidingen dierenwelzijn

Opleiding asielmedewerker

Jaarlijks organiseert Dierenwelzijn Vlaanderen in samenwerking met hogescholen een opleiding voor asielmedewerkers. Deze opleiding is enkel toegankelijk voor medewerkers en vrijwilligers van een erkend asiel. 

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor mensen actief in en rond een asiel die zich willen verdiepen in:

  • de professionele werking van een asiel (bedrijfsmanagement, marketing, hygiëne, ...)
  • de regelgeving
  • de kennis over dieren (zowel anatomisch, fysiologisch, voeding, gedrag, ...)

Cursisten engageren zich om elke les aanwezig te zijn en ook na de les voldoende studietijd te voorzien.

Het aantal plaatsen is beperkt. Bij de toewijzing van de plaatsen wordt voorrang gegeven aan medewerkers die voltijds in loondienst zijn. Daarnaast wordt rekening gehouden met een spreiding over de asielen en zal indien nodig het aantal inschrijvingen per asiel beperkt worden.

Voorwaarden om deel te nemen

U bent medewerker, vrijwilliger of bestuurslid van een erkend asiel. U legt hiervan een verklaring op erewoord af in het inschrijvingsformulier.

U moet elke les aanwezig zijn, anders kan u niet deelnemen aan het examen en ontvangt u geen getuigschrift. Wanneer u afwezig bent om medische reden en u een medisch attest kan voorleggen, kan u alsnog deelnemen aan het examen. Dit attest geldt niet wanneer u de lessen marketing en bedrijfsbeheer heeft gemist. Deze lessen zijn verplicht te volgen.

Als u vorig jaar de opleiding heeft gevolgd maar niet voor alle onderdelen geslaagd was, kan u er voor kiezen om enkel deze lessen te volgen. U schrijft zich niet in via het formulier maar u stuurt een mail naar Dierenwelzijn Vlaanderen.(opent in uw e-mail applicatie)

Inhoud van de cursus

Ervaren docenten van de opleiding Dierenzorg geven de cursus op niveau van hogeschool. De nadruk ligt voornamelijk op hond en kat. De meer algemene vakken zijn voor elk asiel van toepassing.

De opleiding is van hoog niveau. Het is noodzakelijk om thuis te studeren.

“De lessen waren superinteressant. Ze werden goed gegeven door bekwame en onderlegde professoren. Ik zou de cursus onmiddellijk weer volgen en kan het elke asielmedewerker aanraden.”

“Het niveau lag hoog, maar dat vond ik wel super.”

Inschrijving en kostprijs

Deelname is gratis.

Binnenkort ontvangen alle dierenasielen de lesdata en locaties. Beheerders, medewerkers en vrijwilligers die de opleiding nog niet hebben gevolgd, kunnen zich dan aanmelden.

Data, uren en locaties

De lessen vinden plaats van 9u tot 18u. Er is een uur middagpauze voorzien. U kiest één locatie en volgt alle lessen op die locatie, wisselen is niet mogelijk.

Alle lessen zijn klassikaal behalve wanneer het anders is aangegeven.

Het examen vindt plaats op de dag van de laatste les.