Gedaan met laden. U bevindt zich op: 100.000 meldingen houden Basiskaart Vlaanderen (GRB) sterk Digitaal Vlaanderen

100.000 meldingen houden Basiskaart Vlaanderen (GRB) sterk

Nieuwsbericht
18 maart 2024

Het was de stad Ieper die op 5 maart de 100.000ste melding stuurde naar het Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen (GRB) sinds de vernieuwing van het GRB-meldingssysteem op 1 maart 2021. Zij meldden de aanleg van een nieuw wandelpad. Met meer dan 13 km2 is Ieper één van de grootste gemeenten van West-Vlaanderen en er verandert dus regelmatig iets in de gebouwen, percelen, wegen en inrichtingen van de stad. GIS-coördinator Luc Mus is verantwoordelijk om die veranderingen te melden bij Digitaal Vlaanderen, zodat ze kunnen worden aangepast in het GRB. Een opdracht die voor Luc meer is dan een decretale verplichting. Een getuigenis.  

Inhoud is aan het laden

Luc Mus, GIS-coördinator stad Ieper, vertelt over zijn rol als melder voor het GRB.

Gemeenten, provincies, Vlaamse steden en nutsbedrijven zijn meldingsplichtig

Het GRB is de digitale topografische referentiekaart van Vlaanderen en dé basis voor geografische objecten (gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, …) die nauwkeurig en gedetailleerd worden opgemeten zodat de gegevens bruikbaar zijn in een grootschalige voorstelling met een schaalbereik tussen 1/250 en 1/5000. De digitale kaart wordt onder andere gebruikt voor het lokaliseren en intekenen van ondergrondse kabels en leidingen, administratieve toepassingen zoals het inventariseren van onbebouwde percelen, ongevallenregistraties door politiezones of ze dient als dispatchingtool bij diverse hulpdiensten. Ze moet dus betrouwbaar en up-to-date zijn.

Digitaal Vlaanderen beheert de gegevens in een centrale databank. Maar het zijn de steden en gemeenten, provincies, Vlaamse overheid en de nutsbedrijven die decretaal verplicht zijn om terreinmutaties, fouten of onvolledigheden in het GRB te melden. Bij voorkeur via het GRB-meldingssysteem,(opent in nieuw venster) een gebruiksvriendelijke webtoepassing. 

Meer info over het GRB

Inhoud is aan het laden

Meer informatie voor wie meldingsplichtig is

Er zijn verschillende manieren om te melden en er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen as-builtplannen en het melden van mutaties, fouten of onvolledigheden op het terrein.

As-builtplannen 

Een GRB-conform as-builtplan wordt ten laatste 1 maand na de beëindiging van de infrastructuurwerken doorgestuurd naar Digitaal Vlaanderen via het webformulier.(opent in nieuw venster) Het bezorgen van een as-builtplan vervangt echter niet de meldingsplicht voor kleinere GRB-afwijkingen.  

GRB-meldingen die geen betrekking hebben op een as-builtplan 

Wanneer er terreinmutaties, fouten of onvolledigheden in het GRB zijn die betrekking hebben op een GRB-object(opent in nieuw venster) dan kunt u dit melden via het GRB-meldingssysteem.(opent in nieuw venster) Hoe u dit precies doet, kunt u hier(opent in nieuw venster) lezen.