Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digitale transformatie Digitaal Vlaanderen

Digitale transformatie

Steeds meer overheidsorganisaties kiezen voor een digitale aanwezigheid om aan de noden van hun klanten te voldoen. Het volstaat echter niet om ad hoc de bestaande processen te digitaliseren. Wie kiest voor een grondige digitale transformatie, moet digitaal gaan denken en handelen. Met andere woorden, digitale transformatie begint al bij de waarde-propositie: welke dienstverlening bouwt u als organisatie uit, waarom, voor wie en hoe?

Digitaal Vlaanderen kan u begeleiden doorheen elke stap van de digitale transformatie. Wij hebben hiervoor een gespecialiseerd team samengesteld. U kiest zelf of u ondersteuning vraagt voor het complete traject of voor één of meerdere van onderstaande stappen.

Voor wie?

Zowel voor organisaties die de eerste stappen zetten in hun digitale transformatie als voor wie die al heel wat ervaring heeft en ondersteuning wenst bij het realiseren van een specifiek project.

Inhoud is aan het laden

Testimonial Hans van der Linden - beleidsmedewerker Departement Cultuur, Jeugd & Media

Stappenplan

Een goed onderbouwd digitaal transformatieproces bestaat uit verschillende stappen.

 • Stap 1

  Stap 1: Bepalen van de digitale visie en strategie

  We vertrekken vanuit de maatschappelijke opdracht van uw organisatie en zoeken hoe uw digitale aanwezigheid de fysieke kan versterken of zelfs vervangen. We onderzoeken op welke manier de digitalisering uw dienstverlening nog kan verbeteren. Daarbij houden we rekening met de stem van de klant, bv. de burger, interne medewerkers of andere belanghebbenden. We kijken ook naar de kaders die aangereikt worden vanuit het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, bijvoorbeeld op vlak van data, digitale dienstverlening of informatieveiligheid.

  Deze eerste stap resulteert in een duurzame langetermijnvisie en een strategie om deze te realiseren.

  Hoe gaan we te werk?

  Via interviews brengen we in kaart welke verwachtingen en behoeftes leven rond de digitale dienstverlening van uw organisatie. We starten met interviews met het management en workshops met medewerkers. Aansluitend bevragen we ook de stakeholders buiten de organisatie (burgers, ondernemers, middenveld of andere overheidsorganisaties).

 • Stap 2

  Stap 2: Roadmap opstellen

  Zodra de visie en strategie duidelijk zijn, begint het opstellen van de roadmap. We lijsten samen de initiatieven op die u moet nemen om de digitale strategie in te vullen. Nadien bepalen we in welke volgorde u deze kan realiseren.

  Hoe gaan we hierbij te werk?

  We bepalen samen met u welke initiatieven genomen dienen te worden en welke prioritair zijn. Dit doen we op basis van een inschatting van de effort en middelen nodig voor het realiseren van elk initiatief. We vragen ons af hoe belangrijk elk initiatief is voor het bereiken van de doelstellingen in functie van de gekozen digitale visie en strategie.
  Naast het realiseren van specifieke digitaliseringsprojecten (het aanschaffen van een nieuw softwarepakket, het voorzien van een online loket, …) kan de roadmap ook andere initiatieven bevatten, zoals bijvoorbeeld het verhogen van de digitale maturiteit van de eigen medewerkers.

 • Stap 3

  Stap 3: Haalbaarheidsstudies of business cases

  In de vorige stap werden de te nemen initiatieven geïdentificeerd. In deze derde stap wordt onderzocht welke de meest efficiënte manier is om ze te realiseren. We bekijken daarbij zowel de technische, juridische, organisatorische en financiële haalbaarheid.

  Hoe gaan we hier te werk?

  Voor elk initiatief voeren we een businessanalyse uit en maken we een kosteninschatting. We bepalen wat het eindresultaat moet zijn, hoe het eruit moet zien en wat het moet kunnen. We bekijken welke architectuur we nodig hebben, welke data we moeten gebruiken en wat technisch hiervoor de meest gewenste oplossing kan zijn. We maken meerdere scenario’s op en kiezen samen het meest wenselijke. Tenslotte maken we een stappenplan op voor de uitvoering ervan, met inschatting van de tijd en middelen, nodig voor de realisatie.

  Betrokkenheid van de uiteindelijke gebruikers is een onontbeerlijke stap,waarmee we de nieuwe, digitale manier van werken zullen realiseren.

 • Stap 4

  Stap 4: Implementatie

  Het sluitstuk is de implementatie. Dit kan op 3 manieren: door de eigen organisatie, door een IT-partner van de raamcontracten en/of onder begeleiding van Digitaal Vlaanderen. We helpen u bij het maken van een onderbouwde keuze. Contacteer vrijblijvend kam_digitaal_vlaanderen@groepen.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) (opent in uw e-mail applicatie)

Projectbegeleiding bij digitale transformatie, wat is het?

Digitale transformatieprojecten vragen intensieve opvolging, bij voorkeur door ervaren projectbegeleiders. Omdat het over een vrij jonge discipline gaat, is het vinden van mensen met voldoende ervaring vaak moeilijk. Er komen ook meerdere gespecialiseerde profielen te pas aan een digitaliseringsproject, profielen die u vaak niet in huis heeft.

Digitaal Vlaanderen biedt daarom projectondersteuning op maat aan. Ons aanbod gaat van adviesverlening tot de totaalrealisatie (e2e) van het volledige project. Hierna vindt u een overzicht van ons aanbod. U bent vrij om te kiezen uit onze diensten of ze te combineren zoals u dat wenst. Eén ding is zeker, zodra wij de opdracht aanvatten, staan wij gedurende het hele project aan uw zijde en houden we voortdurend rekening met uw belangen en de specifieke context waarbinnen u werkt.

Inhoud is aan het laden

Testimonial Hannelore Vandepitte - IT beheer en beleid bij Agentschap Opgroeien