Gedaan met laden. U bevindt zich op: Correctie: Vlaamse Hydrografische Atlas Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Correctie: Vlaamse Hydrografische Atlas

Nieuwsbericht
14 januari 2022

Digitaal Vlaanderen stelt een correctieversie van de dataset Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen ter beschikking. Deze informatie is afkomstig van de Vlaamse Milieu Maatschappij.

Deze dataset geeft een overzicht van de assen van bevaarbare waterlopen (waterwegen), onbevaarbare-geklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen.

Meer informatie over de Waterlopen(opent in nieuw venster) is te vinden in de Geopunt-catalogus.

Wat is nieuw?

Er vond een correctie plaats aan de waterlichaamcodes (WTRLICHC) van de VHA-waterloopsegmenten. In de huidige versie zijn de attributen Kwaliteitsdoelstellingen oppervlaktewater (KWALDOEL) en Label kwaliteit (LBLKWAL) niet meer opgenomen.

In de versie van juni 2021 kreeg de VHA-waterloop kreeg een nieuwe entiteit, nl.: Categorietraject van een VHA-waterloop. Deze geeft het deel van een VHA-waterloop weer, behorend tot één categorie. Deze zijn inmiddels zowel terug te vinden in de webdiensten als in het downloadpakket.

Bekijken

Je kunt de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart,(opent in nieuw venster) Thema’s > Natuur en milieu > Water.

Webservices

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS Vlaamse Milieumaatschappij (opent in nieuw venster)

De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdienst, WFS VHA-Zones(opent in nieuw venster) en de WFS VHA-Waterlopen (opent in nieuw venster)

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Informatie Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.

Downloaden?

Dit product wordt via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Binnenwateren’) en via de Geopunt-catalogus(opent in nieuw venster) gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

Het is nu ook mogelijk om historische versies en verschilbestanden van de data te bestellen via de downloadtoepassing. Inloggen is hiervoor wel vereist.

Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.