Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lokaal Digitaal: een jaar en zeven cases later Nieuwsberichten

Lokaal Digitaal: een jaar en zeven cases later

Nieuwsbericht
5 september 2023

De digitale motor van de Vlaamse steden en gemeenten draait op volle toeren, onder meer door de vele sterke projecten die binnen Gemeente zonder Gemeentehuis en City of Things vanuit de agentschappen ABB en VLAIO worden ondersteund. In 2022 werd, in de schoot van de Smart Region Office, het relanceproject Lokaal Digitaal opgericht. Lokaal Digitaal stoelt op de intense samenwerking tussen Digitaal Vlaanderen, ABB en VLAIO. “Ons doel is een aantal realisaties die binnen Gemeente zonder Gemeentehuis en City of Things tot stand komen als centraal afneembare digitale oplossingen aan te bieden aan alle 300 gemeenten,” vat Programmamanager Simon Vander Elst het programma samen.

Voor en door gemeenten

Digitaal Vlaanderen is een belangrijke partner van de steden en gemeenten bij hun digitale transformatie. Gemeenten kunnen op de klassieke manier producten en diensten uit het aanbod van Digitaal Vlaanderen afnemen. Denk daarbij aan bouwstenen en platformen, datadiensten, de creatie en integratie van OSLO-standaarden of opleidingen via de Digital Leaders Academy,…. Lokaal Digitaal voegt daar iets belangrijks aan toe: een programmawerking waarbinnen concrete cases voor en door de gemeenten worden vertaald en aangeboden als oplossing voor alle 300 gemeenten.

“Het programma lokaal Digitaal bouwt de brug tussen de lokale besturen en de bovenlokale overheden. We maken de digitale transformatie concreet en uitvoerbaar en baseren ons daarvoor op behoefteanalyses en marktverkenningen. We vertalen de noden van lokale besturen naar een centraal aanbod van concrete digitale oplossingen die voortbouwen op onze standaarden en bouwstenen. Je moet het programma zien als een hefboom.”

Sam Renders

key-accountmanager Lokale Besturen bij Digitaal Vlaanderen

Momenteel krijgen 7 cases vorm. Eén van de cases gaat over ‘afspraakwerken’.

Simon Vander Elst, programmamanager:We zijn begonnen met een survey waaruit bleek dat al zeker 46 gemeenten interesse hebben in een centraal aanbod voor een systeem voor afspraakwerken. De survey toont aan dat afspraakwerken sterk ingeburgerd is in de gemeenten. In een tweede fase werd een behoefteanalyse gestart bij 10 lokale besturen, groot en minder groot en verspreid over gans Vlaanderen.”

Eva De Wulf, afdelingshoofd bij de gemeente Grimbergen legt uit: “Onze gemeente participeert in de behoefteanalyse bij de case ‘afspraakwerken’. We brengen daarbij systematisch de functionele behoeften in beeld. We leren bijvoorbeeld dat een burger een afspraak moet kunnen maken voor meerdere producten tegelijk, ook als deze niet door hetzelfde loket worden afgehandeld. Ook interessant is dat de gemeenten vragende partij zijn voor de integratie van een afsprakentool in Mijn Burgerprofiel.”

Het geheel van de analyses moet resulteren in een richtinggevende architectuur voor afspraakwerken voor potentieel elke Vlaamse gemeente en in een kostendrukkend en sterk kwalitatief centraal aanbod.

Eva De Wulf: “De middelen zijn te schaars om telkens opnieuw het wiel uit te vinden. We geloven dan ook in de visie van Lokaal Digitaal om centraal oplossingen aan te besteden voor alle lokale besturen. Het geheel wordt trouwens zeer professioneel aangepakt. We timmeren hier duidelijk aan een state of the art oplossing voor afspraakwerken voor elke Vlaamse gemeente.”

Zeven cases verder

De case “Afspraakwerken” is een goed voorbeeld van hoe Lokaal Digitaal het verschil wil maken voor de lokale besturen. Ook voor de cases ‘virtuele assistenten’, ‘digitale balie’ en ‘tools voor verbeterde cyberveiligheid’ lopen de behoefteanalyses en worden binnenkort marktverkenningen opgestart. Drie nieuwe cases zijn ondertussen in voorbereiding: een ‘smart retail dashboard’, de case ‘kinderopvang’ en de case ‘parkeer- en toegangsregister’. Een overzicht van alle cases kan hier worden bekeken.

“Duurzame oplossingen kunnen alleen bereikt worden door samenwerking. We brengen daarom steden en gemeenten, Vlaamse overheidsorganisaties, bedrijven, en onderzoeksinstellingen samen. Lokaal Digitaal is een ideaal platform om de noden helder te krijgen, en bestaande oplossingen te hergebruiken.”

Ronald Hermans

Smart Region Officer voor het Agentschap Binnenlands Bestuur

Vooruit blikken naar fase 2

Slaagt Lokaal Digitaal in zijn opzet, dan moeten we nadenken over een meer verzelfstandige structuur die deze manier van werken duurzaam verankert, met de regie bij de lokale besturen zelf. Die analyse loopt momenteel in coproductie met een brede groep aan stakeholders. In 2024 willen we op dat vlak tot een breed gedragen plan van aanpak komen. Wordt dus zeker vervolgd.


Nog vragen?

Nog vragen? Contacteer simon.vanderelst@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Voor de case “Virtuele Assistenten” is er nog plaats voor gemeenten om mee te lopen in de behoefteanalyse. Bij interesse, contacteer zeker Simon.