Gedaan met laden. U bevindt zich op: Update Referentielijst beheerders (26/10/2023) Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Update Referentielijst beheerders (26/10/2023)

Productupdate
20 november 2023

Dataset ‘Referentielijst beheerders, 26/10/2023’, is nu beschikbaar

Digitaal Vlaanderen stelt een nieuwe versie van de Referentielijst beheerders ter beschikking. Deze informatie is afkomstig van agentschap Digitaal Vlaanderen.

De ‘Referentielijst beheerders’ geeft het overzicht van de organisaties die geografische objecten in Vlaanderen beheren. De lijst bevat ten minste alle beheerders van wegen en waterlopen, maar kan uitgebreid worden met andere beheerders.

Een beheerder is een ‘organisatie’ die het beheer van een geografisch object uitvoert, heeft uitgevoerd of zal uitvoeren. In de meeste gevallen is dit een openbare instantie, maar ad hoc kunnen ook privébedrijven (rechtspersonen) in deze lijst opgenomen worden.

Meer informatie is te vinden in de Datavindplaats-catalogus(opent in nieuw venster).

WAT IS NIEUW?

Er werden enkele beheerders gearchiveerd, nl.:

  • Polder van Battenbroek (P1.02)
  • Watering De Oostelijke Mark (W1.08)
  • Watering van Melden (W4.26)

DOWNLOADEN?

Dit product wordt via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) (onder de categorieën ‘Binnenwateren’ en ‘Vervoer’) ter beschikking gesteld.

De referentielijst is beschikbaar in twee formaten: XML en dBASE.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.