Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat brengt 2023 voor de Interbestuurlijke en lokale producten- en dienstencatalogus? Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Wat brengt 2023 voor de Interbestuurlijke en lokale producten- en dienstencatalogus?

Nieuwsbericht
14 maart 2023

Op 3 maart 2023 lichtten Digitaal Vlaanderen en Agentschap Binnenlands Bestuur hun plannen toe voor de Interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus (IPDC) en de Lokale producten- en dienstencatalogus (LPDC). In dit overzicht vindt u de belangrijkste topics samengevat. Maar eerst staan we even stil bij de realisaties in 2022.  

De vernieuwing waarmee in 2022 het pad geëffend werd

In 2022 zag de nieuwe versie van de IPDC het levenslicht samen met een nieuw datamodel gebaseerd op gelinkte open datastandaarden. Deze vernieuwing maakt IPDC duurzaam en schaalbaar naar de toekomst toe.

Tegelijk werd ingezet op het capteren van informatie over producten en diensten van lokale besturen. Sinds het najaar van 2022 wordt hiervoor de LPDC-module in het loket voor lokale besturen gebruikt. Dit kan ook door informatie uit diverse oplossingen die lokale besturen vandaag gebruiken, als gelinkte open data te ontsluiten.

Van groot belang is voorts dat IPDC zichzelf als doelstelling oplegde om op termijn alle informatie over alle producten en diensten van alle overheden in Vlaanderen op mens- en machine leesbare manier virtueel te verzamelen en voor hergebruik ter beschikking te stellen.

Alle relevante producten en diensten beschikbaar maken via de nieuwe IPDC

De doelstelling die IPDC in 2023 moet realiseren is niet min. Terwijl in 2022 de focus nog lag op producten en diensten, die gevat zijn door de Europese Single Digital Gateway verordening, gaat het nu over alle producten en diensten. Hiervoor werd een roadmap opgemaakt:

Vanaf het tweede kwartaal van 2023 moeten alle producten en diensten die reeds beschikbaar waren in de oude versie van IPDC ook beschikbaar zijn in de nieuwe versie. De basisinformatie, waarin lokale besturen een rol spelen, zal voor alle producten en diensten als ‘concept’ beschikbaar zijn.

Halverwege 2023 kunnen lokale besturen deze ‘concepten’ aanvullen met hun eigen specifieke informatie. Dat geldt ook voor OCMW’s en verzelfstandigde vormen van lokale besturen. Zij zullen informatie over hun producten en diensten op dezelfde manier kunnen ontsluiten.

IPDC maakt zich klaar voor de volgende stappen:

Je of u? Het maakt niet meer uit

Sommige overheden willen hun bezoekers in de u-vorm aanspreken terwijl andere, meestal lokale, besturen liever de je-vorm gebruiken. In de tweede helft van 2023 hoeven lokale besturen hun informatie niet langer individueel om te zetten naar die je-vorm. Zij kunnen dan gewoon kiezen welke vorm zij gebruiken om hun informatie aan te vullen. Er is ook een analyse gestart doe onderzoekt of beide varianten naast elkaar ter beschikking kunnen blijven, zonder meerwerk voor de beheerder.

Contactinfo in 1 keer beheren

Lokale besturen zullen in de toekomst hun contactinformatie slechts één keer moeten ingeven en niet meer voor elk product afzonderlijk. Er werd dus gekozen voor het only once-principe en voor maximaal hergebruik. Dat is bovendien efficiënter als er iets wijzigt aan die contactinfo. Om dit te realiseren wordt samengewerkt met bestaande initiatieven.

Informatie up-to-date houden

Voor producten of diensten waarvan de informatie voor veel lokale besturen grotendeels dezelfde is, worden ‘concepten’ ter beschikking gesteld. Van zo’n ‘concept’ maakt een lokaal bestuur zijn eigen instantie en verrijkt die instantie met specifieke informatie. Aanpassingen aan concepten moeten naadloos kunnen overgaan naar instanties. Daarom wordt onderzocht hoe de functionaliteiten stapsgewijs kunnen worden aangepast en hoe ze, indien mogelijk, verder kunnen evolueren.

Maximaal decentraal mét ondersteuning

Een overheid die eigenaar is van informatie moet die informatie ook zelf, via IPDC en LPDC, kunnen beheren. Dat is het uitgangspunt dat in 2023 wordt nagestreefd. Een dergelijke decentrale aanpak biedt bovendien de grootste garantie voor up-to-date informatie. Om dit te bereiken, wordt gewerkt aan een gedegen info- en opleidingsaanbod met dito ondersteuning.

Feedback van de gebruiker

Feedback van de gebruikers is onmisbaar om het aanbod voortdurend te verbeteren. Om gemakkelijk feedback te oogsten, wordt een functie ontwikkeld waarmee burgers, ondernemers of verenigingen die informatie consulteren, met één klik ook feedback kunnen geven. Zo zorgen we er samen voor dat de informatie makkelijk geconsulteerd kan worden en helder blijft.

Informeren op maat

Elke burger, ondernemer of vereniging verwacht van de overheid de meest relevante informatie voor zijn/haar specifieke situatie. Daarom willen we informatie slimmer maken. Bijvoorbeeld als het gaat over de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om een product of dienst te kunnen gebruiken.

De informatie moet maximaal gestructureerd, herbruikbaar en machine leesbaar zijn. Daarnaast blijft het belangrijk dat de informatie ook leesbaar is voor de mens én dat die informatie eenvoudig beheerd kan worden. Een stevige uitdaging, dus, die het team rond de IPDC en LPDC met plezier aangaat.

Nog veel meer inzetten op innovatie

Bij alle evoluties van de IPDC en LPDC staat innovatie centraal. Er wordt onder andere onderzocht of artificiële intelligentie (AI) een waardevolle rol kan spelen om informatie up-to-date te houden. AI kan bijvoorbeeld een hulp kan zijn in de slimme, flexibele toekenning van thema’s of tags, of voor de vertaling van informatie naar het Engels (indien nodig voor Europa).

Pakketten introduceren en front-end verbeteren

Er worden productpakketten geïntroduceerd en ook niet-publieke producten en diensten krijgen een plaats, naast de informatie over publieke producten en diensten die niet overal getoond moet worden.

Het IPDC team blijft voortdurend investeren in de verbetering van de front-end oplossingen. Zij zullen actief samenwerken met de federale overheid om de informatie over hun producten en diensten te kunnen opnemen. En er wordt nagegaan hoe de gelinkte open data uit de lokale besluiten kunnen worden versterkt met info uit LPDC en vice versa.

Er staan ook nog tal van kleinere of minder prioritaire uitdagingen op de roadmap, zoals u kunt zien op de afbeelding.

Contacteer ons met al uw vragen

Hebt u nog vragen of suggesties? Neem contact op met digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be

Op deze pagina vindt u informatie over de Interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus (IPDC)​​​​​​.