Gedaan met laden. U bevindt zich op: 3D GRB Basiskaart Vlaanderen (GRB)

3D GRB

3D GRB is een 3D model van beschikbare GRB-objecten dat toelaat om deze GRB-objecten in 3D te visualiseren en om efficiënt hoogte-informatie per GRB-object te bevragen. De hoogte-informatie is afkomstig uit de brondata van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHMV).

Het product 3D GRB wordt onderverdeeld in productentiteiten die afhankelijk zijn van

  1. de gebruikte GRB-entiteiten
  2. het LOD-niveau en
  3. het gebruikte hoogtemodel (DHMV I of DHMV II)

Het LOD niveau bepaalt de toenemende complexiteit van 3D objecten, met name:

  • LOD0 heeft een 3D- geometrie waarbij elk object één Z-waarde per X en Y coördinaat heeft en wordt voorgesteld als een raster of een TIN (surface).
  • LOD1 heeft een 3D- geometrie waarbij bijvoorbeeld gebouwen worden voorgesteld als volumes (blokken) met één toegekende hoogte en door middel van extrusie wordt een 3D geometrie afgeleid.
  • LOD2 heeft een verdere gedetailleerde modellering waarbij voor gebouwen minstens de dakvormen gemodelleerd worden.

In eerste instantie wordt er gefocust op gebouwobjecten die als een blok (LOD1) worden voorgesteld. In de toekomst kan het 3D GRB aangevuld worden met nieuwe productentiteiten van verschillende LOD-niveaus en specifieke GRB-entiteiten die geconstrueerd zijn op basis van o.a. recentere hoogtegegevens en nieuwe technische ontwikkelingen.

Productentiteiten

Het 3D GRB - Gebouw LOD1 DHMV I is een blokkenmodel (LOD1) van beschikbare GRB- gebouwobjecten. De hoogte-informatie wordt gehaald uit de brondata van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I (DHMV I). Het resultaat is een blokkenmodel van gebouwen dat overeenkomt met een Level of Detail 1 of LOD1. De referentiehoogte van het Gebouw LOD1 DHMV I is de benadering van de nokhoogte.

Het 3D GRB - Gebouw LOD1 DHMV II is een blokkenmodel (LOD1) van beschikbare GRB gebouwobjecten.

De hoogte-informatie wordt gehaald uit de brondata van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV I). Het resultaat is een blokkenmodel van gebouwen dat overeenkomt met een Level of Detail 1 of LOD1. De referentiehoogte van het Gebouw LOD1 DHMV II is de benadering van de nokhoogte.

Actualisatie

Het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen is de bepalende dataset voor de hoogte. Deze dataset kent geen continue actualisatie, Het 3D GRB is een momentopname gebaseerd op tijdstip van de opname van het DHMV en tijdstip van het beschikbaar GRB en CRAB bij aanmaak. Hierdoor is er momenteel geen continue actualisatie mogelijk.

Voor 3D GRB - Gebouw LOD1 DHMV I gaat het om hoogtedata van DHMV I ingewonnen tussen 2001 en 2004 en GRB en CRAB gegevens uit 2014- het jaar van aanmaak van de 3D GRB entiteit.

Voor 3D GRB - Gebouw LOD1 DHMV II gaat het om hoogtedata van DHMV II ingewonnen tussen 2013 en 2015 en GRB en CRAB gegevens niet recenter dan het jaar van aanmaak, met name voorjaar 2016. Deze versie op basis van het DHMV II is gebiedsdekkend voor geheel Vlaanderen.

Formaat

Voorbeelden van 3D GRB – Gebouw LOD1 DHMVI in KML formaat

Het 3D GRB – gebouw LOD1 DHMV I en LOD1 DHMV II wordt verdeeld in 2 formaten:

  • KML
  • SHP

De 3D GRB-data kunnen op verschillende manieren worden geselecteerd en gedownload, waarna 3D-visualisatie mogelijk is via generieke en specifieke software pakketten zoals Google Earth(opent in nieuw venster) (KML bestanden) of specifieke GIS-pakketten.

Het is ook mogelijk de betrokken KML-bestanden van 3D GRB in 2D te visualiseren binnen Geopunt-kaarttoepassingen. Je kunt dan per GRB-gebouw de diverse 3D GRB-attributen, zoals hoogte, bevragen. Lees de aparte handleiding(PDF bestand opent in nieuw venster) op welke wijze KML kan worden opgeladen in Geopunt.

Toegang en download

De beschikbare 3D GRB-producten zijn conform de GRB-producten voor iedereen, kosteloos beschikbaar via de Downloadtoepassing (opent in nieuw venster)en via de webdiensten. Om het GRB te downloaden in de Downloadtoepassing moet u zich aanmelden.

Als enige gebruiksvoorwaarde is een naamvermeldingsplicht van data en eigenaar bij het doorgeven of bekendmaken (publiceren, …) van de gegevens gelden. Concreet komt het erop neer dat je steeds ‘Bron: Grootschalig Referentie Bestand Vlaanderen, Digitaal Vlaanderen’ vermeldt.