Wat zijn GRB skeletbestekken?

De GRB-skeletbestekken vormen een gedocumenteerde verzameling van technische bepalingen die het mogelijk maakt dat landmeters in Vlaanderen steeds onderling compatibele metingen uitvoeren. Zo hanteert elke landmeter voor de opmeting van (referentie)gegevens dezelfde terreinbenadering. Gevels, stoepranden, riooldeksels, palen en diverse aanvullende gegevens worden zo op een universele en dwingende manier opgenomen. De opmetingen zijn bovendien afgestemd op en conform met het GRB.

De directe voordelen op korte termijn zijn:

  • er is een kant en klaar typebestek dat iedere opdrachtgever aan zijn contracten kan toevoegen;
  • de standaardisatie van terrestrische opmetingen;
  • opmetingen van verschillende opdrachtgevers worden onderling uitwisselbaar zodat herhaling van werkzaamheden vermeden kan worden.

De GRB-skeletbestekken, ook wel GRB-skeletspecificaties genoemd, zijn ontwikkeld als een basisonderdeel van ieder meetbestek of iedere opdracht voor terrestrische opmetingen. De gegevens die volgen uit een meetopdracht conform een GRB-skeletbestek, vormen een GRB-skeletmeting.

As-builtplannen

Vanaf 1/1/2015 zijn GRB-partners (gemeente, provincie, Vlaamse overheid, nutsbedrijf), die verantwoordelijk zijn voor belangrijke terreinmutaties, verplicht om as-builtplannen aan te leveren aan Informatie Vlaanderen op het einde van de werken. Dit as-builtplan moet opgemaakt worden volgens de GRB-skeletbestekken. Op die manier zijn de aangeleverde as-builtplannen gestandaardiseerd en compatibel met het GRB en kunnen ze snel en vlot ingepast worden in het GRB. Hier vind je meer informatie over het aanleveren van GRB-conforme as-builtplannen.

Expertgroepen

Door de vele en diverse deelnemende experten uit overheden en private bedrijven vormen de GRB-skeletbestekken vandaag een set van nauwgezet uitgewerkte en ontwikkelde GRB-compatibele typebestekken. Download hier de lijst van de expertgroepen(PDF bestand opent in nieuw venster) die meewerkten aan de realisatie van de GRB-skeletbestekken.