De DPO werkt in de bredere DPO community van het Bureau voor Gegevensbescherming. Via opleidingen, templates en kennisdelingssessies blijft iedereen mee met de recentste evoluties. De dienstverlening stopt dus niet bij het vinden van het juiste profiel.

Wat doet een DPO?

  • Ziet toe op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  • Informeert en adviseert inzake het verwerken van persoonsgegevens

  • Sensibiliseert

  • Is aanspreekpunt voor de toezichthouder en de burger

  • Neemt andere taken op die de onafhankelijkheid en tijd niet beïnvloeden

Wat doet een DPO NIET?

  • Het invullen van gegevensbeschermingseffectbeoordeling e.d.

  • Verantwoordelijkheid nemen voor naleving AVG

  • Alles wat de onafhankelijkheid in gedrang brengt

  • Beslissingsbevoegdheid uitvoeren inzake verwerking persoonsgegevens