Het ondersteuningsteam kan u helpen bij:

  • Het opstellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (Data Protection Impact Assesment, DPIA);
  • Het opstellen van verwerkersovereenkomsten,
  • Het opmaken en onderhouden van privacyverklaringen, audits, standaard contractbepaling, enzovoort;
  • Het opvolgen van complexe dossiers en speciale opdrachten ter ondersteuning van de DPO;
  • Het naleven van protocollen tussen verschillende overheidsdiensten.

Deze taken dienen door een apart team uitgevoerd te worden om de onafhankelijkheid van de DPO niet in gedrang te brengen. Het ondersteuningsteam van het Bureau voor Gegevensbescherming biedt dus een perfecte en schaalbare aanvulling voor dergelijke vragen.